Hyppää sisältöön

Starttiraha turvaamaan yrittäjien toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2020 8.15
Tiedote

Hallitus hyväksyi 16.4.2020 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään.

Asetus mahdollistaa starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaamisen starttirahalla laajasti yhteiskuntaan, yrityksiin ja yksilöihin vaikuttavassa poikkeuksellisessa tilanteessa, jota yrittäjä ei ole voinut ennakoida yritystoimintaa aloittaessaan.

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo koronavirusepidemian aikana turvataan siten työttömyysturvan sijasta starttirahalla, vaikka yrittäjä ei voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa tai yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

KEHA-keskus tiedottaa muutoksesta starttirahaa saaville yrittäjille.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lisäksi hallituksen esitystä starttirahan enimmäiskeston pidentämisestä. Koronavirusepidemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa on tarkoitus pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Lakimuutoksella turvattaisiin starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronavirusepidemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta.

Starttirahan pidentämistä koskevan lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, TEM, p. 050 396 3574
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, TEM, p. 029 504 8263 (media)
maksatusjohtaja Pauliina Smolander, KEHA-keskus, p. 029 502 6152