Hyppää sisältöön

Talouden taantuma varjostaa alueiden lähiajan näkymiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2024 9.01
Tiedote

Taantuma näkyy varovaisuutena kuluttajien ja yritysten toiminnassa ja myös työllisyys on heikentynyt alueilla. Noin puolessa seutukunnista elinkeinoelämän tilanne on heikentynyt viime kevääseen verrattuna ja tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tänään julkaistu Alueelliset kehitysnäkymät –katsaus valottaa alueiden nykytilannetta ja tulevia näkymiä.

Elinkeinoelämän näkymät paremmat vuoden aikajänteellä

Alueiden näkymiin vaikuttavat edelleen jatkuva Venäjän hyökkäyssota usealla toimialalla, rakentamisen hiljeneminen ja vientiteollisuuden epävarmuus. Myös kuntien taloustilanteen vaikeudet ja hyvinvointialueiden säästöt näkyvät alueiden arvioissa kehityksestä. Tilanteen odotetaan kuitenkin suurimmassa osassa seutukuntia säilyvän ennallaan, ja vain kahdeksassa seutukunnassa ennakoidaan näkymien edelleen heikkenevän puolen vuoden aikana.

Vuoden aikajänteellä elinkeinoelämän näkymät arvioidaan jo selvästi paremmiksi, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki seutukunnat arvioivat tilanteen joko paranevan tai säilyvän ennallaan. Uusiutuvan energiatuotannon ja vihreän siirtymän investoinnit ovat kasvussa, ja etenkin läntisessä osassa maata on rakenteilla tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita. Myös vetyinvestointeja on suunnitteilla eri puolilla maata.

Työvoiman kysyntä on hiipunut

Avoimia työpaikkoja on selvästi vähemmän kuin vuosi sitten, ja työttömiä ja lomautettuja työnhakijoita on vastaavasti enemmän. Työttömyyden odotetaan suurimmassa osassa alueita säilyvän ennallaan tulevan puolen vuoden aikana. Vuoden päähän ulottuvissa arvioissa myös työttömyyden odotetaan helpottuvan.

Osaavan työvoiman saatavuus on hetkellisesti helpottunut suhdannetilanteen heikettyä. Heikkenevä väestökehitys ja työvoiman määrän supistuminen vaikuttavat kuitenkin edelleen voimakkaasti alueiden näkymiin ja elinvoimaisuuteen.

Mikä Alueelliset kehitysnäkymät?

Kaksi kertaa vuodessa julkaistava Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Katsaus sisältää yhteenvedon lisäksi alueelliset osuudet. Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja osaavan työvoiman saatavuus. Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden maalis-huhtikuussa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Teemu Hartikainen, p. 050 563 0200
strategiajohtaja Jouko Nieminen, KEHA-keskus, p. 029 502 2769
erityisasiantuntija Satu Tolonen, TEM, p. 0295 047 354