Hoppa till innehåll

Den ekonomiska recessionen skuggar regionernas utsikter under den närmaste framtiden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2024 9.01
Pressmeddelande

Recessionen syns som försiktighet i konsumenternas och företagens verksamhet och också sysselsättningen har försvagats i regionerna. I ungefär hälften av de ekonomiska regionerna har läget för näringslivet försämrats jämfört med i våras och situationen förväntas förbli oförändrad under det följande halvåret. Översikten Regionala utvecklingsutsikter, som publicerades i dag, belyser nuläget och de framtida utsikterna i regionerna.

Näringslivets utsikter är bättre inom ett år

Regionernas utsikter påverkas fortfarande av det ständiga ryska anfallskriget inom flera branscher, det minskade byggandet och osäkerheten inom exportindustrin. Även kommunernas svåra ekonomiska läge och välfärdsområdenas sparåtgärder syns i regionernas bedömningar av utvecklingen. Situationen förväntas dock förbli oförändrad i största delen av de ekonomiska regionerna, och endast i åtta ekonomiska regioner förutspås utsikterna försämras ytterligare under ett halvår.
Utsikterna för näringslivet bedöms redan vara klart bättre inom ett års tid, och med undantag av en bedömer alla ekonomiska regioner att situationen antingen förbättras eller förblir oförändrad. Investeringarna i förnybar energiproduktion och grön omställning ökar, och i synnerhet i västra delen av landet håller vindkrafts- och solenergiprojekt på att byggas. Även investeringar i vätgas planeras på olika håll i landet. 

Efterfrågan på arbetskraft har avtagit

Det finns klart färre lediga jobb än för ett år sedan, och på motsvarande sätt finns det fler arbetslösa och permitterade arbetssökande. Arbetslösheten förväntas i de flesta regioner förbli oförändrad under det kommande halvåret. Arbetslösheten förväntas också minska i uppskattningar som sträcker sig ett år framåt. 
Tillgången på kompetent arbetskraft har tillfälligt underlättats i och med att konjunkturläget har försämrats. Den allt svagare befolkningsutvecklingen och minskningen av arbetskraften påverkar dock fortfarande kraftigt regionernas utsikter och livskraft.

Vad är Regionala utvecklingsutsikter?

Regionala utvecklingsutsikter är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de andra regionutvecklarnas gemensamma bild av nuläget och utsikterna i regionerna för den närmaste framtiden. Den publiceras två gånger om året. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkter från regionutvecklare och personer som arbetar med företagsutveckling har en central roll. Översikten innehåller utöver ett sammandrag även regionala andelar. Bedömningsobjekt är näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetens omfattning och struktur och tillgången på kompetent arbetskraft. Översikten togs fram i mars–april i år.

Mer information:
Teemu Hartikainen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 563 0200
Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Satu Tolonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7354