Hyppää sisältöön

Tekoäly 4.0 -raportti: Suomella mahdollisuus olla eettisen digitaalisen ja vihreän siirtymän edelläkävijä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2022 10.34
Tiedote
Ihminen käyttämässä yrityksen digitaalista laitetta, paljon teknologiaa

Marraskuussa 2020 käynnistyneen Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteena oli valmistella Suomelle toimenpideohjelma tekoälyteknologioiden käytön vauhdittamiseksi ja neljännen teollisen vallankumouksen edistämiseksi. Juuri valmistuneessa loppuraportissa on koottu yhteen kehitysalueet, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla Suomi varmistaa menestyksensä digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä. 

Tekoäly 4.0 -ohjelman Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä -loppuraportin mukaan Suomen on mahdollista olla edelläkävijä kaksoissiirtymässä, eli samanaikaisesti etenevässä digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä. Kaksoissiirtymä tarjoaa yrityksille uudenlaisia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia ja kytkeytyy myös Suomen tavoitteisiin kilpailukyvystä sekä ilmastoneutraalista ja digitaalisesta teollisuudesta.

”Suomalaisen teollisuuden valttikortteja ovat kestävyys, uudistumiskyky ja teknologinen edelläkävijyys. Valmiutemme pysyä teknologian ja tekoälyn kärkimaana ovat olemassa, mutta ne vaativat konkreettisia, pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä ja kehitysalueita on koottu kattavasti yhteen Tekoäly 4.0 -ohjelmassa”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Kolme kehitysaluetta Suomen digivihreän kehityksen vauhdittamiseksi

Loppuraportin ensimmäinen kehitysalue on kärkiteknologioihin liittyvään tutkimukseen, kehitystoimintaan ja investointeihin panostaminen. Kärkiteknologioita ovat esimerkiksi langattomat tietoverkot (5G ja 6G), tekoäly ja kvanttiteknologia. Investoinnit kärkiteknologioihin kasvavat maailmanlaajuisesti, joten Suomen edelläkävijyys ei ole mahdollista ilman kasvavaa panostusta osaamiseen. 

Toinen kehitysalue on digikyvykkyyden kasvattaminen sekä digitaalista ja vihreää siirtymää nopeuttavien teknologioiden käyttöönoton edistäminen teollisissa pk-yrityksissä. Pk-yritysten digikyvykkyyden tasoa tulee nostaa Suomessa merkittävästi.

Kolmas kehitysalue on Suomen kansainväliseen rooliin panostaminen. Suomen asemaa tulee vahvistaa eurooppalaisen yhteistyön sekä transatlanttisten suhteiden avulla. Myös suomalaisten yritysten tulee vahvistaa rooliaan ja vaikuttavuuttaan EU-tason päätöksenteossa, TKI-hankkeissa ja verkostoissa.

Tavoitteena puhdas, tehokas ja digitaalinen teollisuus vuonna 2030

Tekoäly 4.0 -ohjelmassa tavoitteena on, että vuonna 2030 suomalainen teollisuus on puhdasta, tehokasta ja digitaalista. Koronapandemian opit korostuvat raportissa pyrkimyksenä vähentää teollisuuden arvoketjujen haavoittuvuutta ja vahvistaa Euroopan teknologista suvereniteettia. Venäjän hyökkäys on korostanut näiden tavoitteiden merkitystä entisestään.

Kansainvälisesti digitalisaation eettisten näkökulmien merkitys kasvaa ja tekoälyyn ja siihen liittyviin teknologioihin vaikuttava sääntely kehittyy nopeasti. Suomalaisen teollisuuden tulee olla edelläkävijä myös eettisesti kestävissä teknologioissa.

Suomella on mahdollisuus olla kokoonsa nähden merkittävässä asemassa vaikuttamassa Euroopan reiluun kaksoissiirtymään ja globaaliin kehitykseen kansainvälisen yhteistyön, Euroopan unionin instituutioiden ja verkostojen kautta. 

Lisätiedot:
Tekoäly 4.0 -ohjelman puheenjohtaja Jussi Herlin, [email protected] 
osastopäällikkö, Tekoäly 4.0 -ohjelman varapuheenjohtaja Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186
elinkeinoministerin erityisavustaja Sonja Hällfors, p. 0295 047 380
johtava asiantuntija, Satu Vasamo-Koskinen, TEM, p. 029 504 7073
asiantuntija Kristine Alanko, TEM, p. 029 504 7344