Hyppää sisältöön

Työministeri Haatainen: Puoliväliriihen päätökset osatyökyisten Välittäjästä, TE-palvelujen siirrosta kunnille sekä työperäisestä maahanmuutosta tukevat työllisyyden kasvua

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2021 21.14
Tiedote

Hallitus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi tekemällä päätöksiä, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä.

Hallitus on aiemmin päättänyt toimenpiteistä, joilla tavoitellaan 31 000-33 000 lisätyöllistä. Puoliväliriihessä päätettävillä toimenpiteillä tavoitellaan 40 000–44 500 lisätyöllistä. Hallituskauden loppuun mennessä tehdään lisäksi päätökset 110 miljoonalla julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista. Hallituksen tavoitteena on, että vuosikymmenen puolivälissä työllisyysaste on 75 prosenttia.

– Työministerin tontilta tärkeimmät työllisyyttä edistävät päätökset puoliväliriihestä ovat osatyökykyisten työllistymistä tukevan Välittäjä Oy:n perustaminen sekä TE-palvelujen siirto kunnille yhdessä kannustinmallin kanssa. Olennainen osa työllisyyden kasvua ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista on myös työperäisen maahanmuuton edistäminen, työministeri Tuula Haatainen kertoo.

Välittäjä Oy edistämään osatyökykyisten siirtymistä työmarkkinoille 

Hallitus on päättänyt puoliväliriihessä perustaa erityistehtäväyhtiön, ”Välittäjä Oy:n”, joka palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin. Yhtiölle asetetaan tavoitteeksi, että osa työntekijöistä työllistyy lopulta muun työnantajan palvelukseen avoimille työmarkkinoille.

– Osatyökykyisten heikko asema palveluissa ja työmarkkinoilla on tunnistettu jo pitkään. Välittäjä Oy:n perustaminen on iso askel osatyökykyisten aseman parantamiseksi, ministeri Haatainen kommentoi.

Hallituksen esitys uudeksi erityistehtäväyhtiöksi on tarkoitus antaa vuoden 2022 talousarvioesityksen yhteydessä. Yhtiötä on tarkoitus pääomittaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta 20 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi valtiontalouden kehyksistä varataan valtionavustuksena 10 miljoonaa euroa vuodessa. Välittäjä Oy:n perustamisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan 1 000 lisätyöllistä.

Palkkatuen uudistaminen ja julkiset hankinnat tukevat osaltaan osatyökykyisten työllistymistä

Palkkatuen enimmäismäärän nostaminen 70 prosenttiin tukee osaltaan osatyökykyisten työllistymistä. Hallitus on jo aikaisemmin päättänyt edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä julkisten hankintojen vauhdittamisohjelmalla, jossa kuntia tuetaan asettamaan ostopalveluihinsa sosiaalisia kriteerejä esimerkiksi pitkään työttömänä olleen tai osatyökykyisten työllistämiseksi.  


TE-palvelut siirretään kunnille

Hallitus päätti puoliväliriihessä jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Maaliskuun alussa käynnistyneissä työllisyyden kuntakokeiluissa tavoitellaan eri palveluiden parempaa yhteensovittamista ja tehokkaiden palveluiden löytämistä. Palvelut siirtyvät kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana. Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

– Työllisyyspalveluiden uudistaminen etenee nyt vauhdilla ja isoin harppauksin. Palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Samalla valmistelemme pohjoismaista työvoimapalvelumallia, jonka pääideana on tarjota työnhakijoille tiiviimpi tuki työnhakuun, ministeri kertoo

Suomi tarvitsee myös ulkomaisia osaajia

Työ- ja koulutusperusteiselle maahanmuutolle laaditaan budjettiriiheen 2021 mennessä tiekartta, jossa määritellään visio, tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuton pitkäjänteiseksi edistämiseksi. Myös onnistunut kotoutuminen tukee työllisyyttä. 

– Suomalaiset yritykset tarvitsevat osaajia myös ulkomailta. Siksi meidän on sujuvoitettava lupaprosesseja ja oltava itse aktiivisesti houkuttelemassa osaajia muuttamaan ja tekemään työtä Suomeen. Samalla torjumme harmaata taloutta, maahanmuuton lieveilmiöitä ja varmistamme, että suomalaisten työmarkkinoiden pelisääntöjä noudatetaan, ministeri korostaa. 

Painopisteenä työperäisessä maahanmuutossa ovat hallitusohjelmassa mainitut työvoimapulasta kärsivät alat sekä tki-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat. Hallitus edistää myös yrittäjien ja sijoittajien maahanmuuttoa. 

Hallituksen tavoitteena on, että 50 000 työperäisen maahanmuuttajan kokonaislisäys toteutuu vuoteen 2030 mennessä.


Työllisyyden edistäminen on laaja kokonaisuus

Työ- ja elinkeinoministeriön toimien lisäksi työllisyyden kehittymistä tuetaan laajalla kokonaisuudella. Siihen kuuluvat mm. työkykyohjelman laajentaminen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy sekä kotona lapsia hoitavien vanhempien työllisyyden edistäminen. 

Lisäksi hallitus on päättänyt vahvistaa jatkuvan oppimisen uudistuksen toimenpiteitä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Tarkoituksena on uudistaa työikäiselle väestölle suunnattuja osaamispalveluja, kehittää työelämän muutosten ennakointia sekä kohdentaa koulutusta ja ohjausta erityisesti rakennemuutosaloille sekä aliedustetuille ryhmille. Ohjauksella ja osaamiskartoituksen malleilla ehkäistään virtaa työttömyyteen ja työvoiman ulkopuolelle ja parannetaan yksilökohtaisten koulutuspanostusten vaikuttavuutta.


Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 340 9483
työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, p. 050 396 3574
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, p. 029 504 8073 (osatyökykyisten työllistäminen ja Välittäjä)
hallitusneuvos Jan Hjelt, TEM, p. 029 504 8940 (TE-palvelujen siirto kunnille) 
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112 (työperäinen maahanmuutto)