Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

I mars fanns det 250 700 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2022 8.04
Pressmeddelande

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 80 800 personer. I mars anmäldes 126 200 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 259 100 lediga jobb, vilket är 96 600 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom kommunförsöken med sysselsättning fanns det i slutet av mars sammanlagt 250 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 80 800 färre än ett år tidigare och 14 900 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 135 000 kunder inom kommunförsöken, vilket är 27 100 färre än i mars föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av mars fanns det i hela landet 28 600 permitterade, vilket är 50 900 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 000, vilket är 41 800 färre än i mars i fjol. Från och med februari minskade antalet permitterade på heltid med 5 900.

Antalet långtidsarbetslösa var 100 500

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 100 500, vilket är 3 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 98 800, det vill säga 21 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 14 300 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 26 300. I januari–mars avslutades i genomsnitt 60,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,3 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

I mars anmäldes 126 200 nya lediga jobb, dvs. 48 500 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 259 100 lediga jobb, vilket är 96 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 114 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 900 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 77 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,7 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 192 000, vilket är 31 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.


Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun