Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Den nya verksamhetsmodellen Tillväxtportfölj stödjer hållbar tillväxt och välfärd som baserar sig på kompetens och innovationer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 10.53
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets nya verksamhetsmodell är ett verktyg för att förbättra förmågan att förutse och konkretisera framtidsriktningen, förstå globala marknadsmöjligheter och våra egna konkurrensfördelar. Tillväxtportföljarbetet skapar ett bättre faktaunderlag och intensifierar samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn.

Verksamhetsmodellen som tagits fram under ledning av arbets- och näringsministeriet ska försöka hjälpa identifiera lovande tillväxtmöjligheter utifrån en gemensam dialog mellan företag, experter och beslutsfattare. Det viktiga med att identifiera tillväxtmöjligheter är att vi förutser utvecklingen på den globala marknaden, bedömer våra konkurrensfördelar och förstår tillväxtmöjligheternas breda konsekvenser för vår ekonomi och vårt samhälle. Verksamhetsmodellen är ett verktyg som bidrar till hållbar tillväxt och välfärd utifrån kompetens och innovationer.  

Den snabbt föränderliga omvärlden innebär krävande utmaningar för Finlands konkurrenskraft och välfärd på 2020-talet och därefter. Den nya tekniken utvecklas och marknaden och omvärlden
förändrar sig snabbt. Den gröna omställningen och digitaliseringen bryter gamla strukturer och förändrar näringar. I denna turbulenta tid har såväl företag som förvaltningen det svårare att göra val och fatta beslut.  

”Att kunna se framtidens tillväxtmöjligheter och spjutspetsar är en del av närings- och innovationspolitiken. Det hör inte till den offentliga sektorn att  göra tillväxtval, men vi kan hjälpa till med att skapa ett bättre faktaunderlag för de val som företag gör och utveckla en mer innovationsvänlig omvärld”, säger överdirektör Ilona Lundström som svarar för närings- och innovationspolitiken. 

Energiomställningen och hälso- och välfärdssektorn är till exempel områden som har en globalt betydande kommersiell potential. Att utveckla globalt framgångsrika lösningar kräver en övergripande ekosystembaserad utvecklingssyn som går ut på att företagen, utvecklarna och förvaltningen har lika mål och att de vidtar lika åtgärder.  

Regleringen spelar en allt viktigare roll när det gäller att skapa nya typer av teknik, marknader, affärskoncept och andra innovationer samt att utveckla nya framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem. Målet med en innovationsvänlig reglering är att skapa en innovations- och affärsmiljö som ger konkurrensfördelar på internationellt plan och lockar nya företag och investeringar. 

Ytterligare information: 
Pirjo Kutinlahti, sakkunnig (tillväxtportfolio), tfn +358 50 591 6607
Kirsti Vilén, konsultativ tjänsteman (innovationsvänlig reglering), tfn +358 50 396 0090 
 

 
Sivun alkuun