Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvosto tukee komission ehdotusta EU:n yritysvastuulainsäädännöstä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2022 13.51
Uutinen
EU-lippuja

Euroopan komissio julkaisi 23.2.2022 ehdotuksensa EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. Valtioneuvosto toimitti tänään eduskunnalle näkemyksensä komission ehdotuksesta. Valtioneuvosto pitää ehdotusta tärkeänä ja kannattaa ehdotusta keskeisiltä osin, korostaen samalla, että sääntelyn tulee olla selkeää ja että yrityksillä tulee olla realistiset mahdollisuudet noudattaa ehdotettuja velvoitteita.

Valtioneuvosto toimitti 5.5.2022 eduskunnalle U-kirjelmän komission ehdotuksesta yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta, eli niin sanotusta EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. 

Valtioneuvosto kannattaa ehdotuksen keskeisiä osia ja pitää tärkeänä ehdotuksen taustalla olevia kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja ympäristönsuojelun tavoitteita. Ehdotus yhdenmukaistaa EU:n alueella toimivia yrityksiä koskevaa sääntelyä ja pyrkii varmistamaan yrityksille tasapuoliset toimintaolosuhteet. 

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että direktiiviä koskevat neuvottelut etenevät ja sääntely tulee voimaan unionissa lähivuosina. Direktiiviehdotus tukee hallitusohjelman tavoitteita yritysten yhteiskuntavastuun edistämisestä.

Sääntelyn tulee olla selkeää ja ymmärrettävää 

Valtioneuvosto korostaa, että säädöksessä tulee ilmaista täsmällisesti ja tarkkarajaisesti ne velvoitteet, joita yrityksille asetetaan. Valtioneuvosto tukee ehdotuksessa esitettyä soveltamisalaa, eli sitä, millaisiin yrityksiin lainsäädäntöä sovelletaan. Pk-yritykset toimivat osana suurten yritysten arvoketjuja eikä niihin saisi kohdistua kohtuuttomia velvoitteita.

Direktiivissä säädettäisiin myös siitä, millaisia seuraamuksia yritysvastuulainsäädännön rikkomisesta aiheutuu yrityksille. Valtioneuvoston mielestä seuraamuksissa tulisi painottaa viranomaistavalvontaa ja hallinnollisia seuraamuksia vahingonkorvausmekanismien sijaan. Valtioneuvosto katsoo, että yhtiöiden johdon huolellisuusvelvoitetta koskevat säännökset tulisi pyrkiä poistamaan ehdotuksesta. 

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, p. 0295 047 353
hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, p. 0295 047 062
hallitussihteeri Sami Teräväinen, TEM, p. 0295 060 088

 
Sivun alkuun