Hyppää sisältöön

Yrittäjyydellä kestävää kasvua ja työpaikkoja Suomeen

työ- ja elinkeinoministeriö
Arto Satonen
Wille Rydman
Julkaisuajankohta 5.9.2023 9.43
Kolumni
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen
Elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen

Suomi tarvitsee kestävää kasvua. Tämä on hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite. Tarvitsemme kasvua, jotta voimme parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja nostaa työllisyysastetta 80 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä. Yrittäjillä ja yrityksillä on keskeinen rooli uusien työpaikkojen luojana.

Haluamme panostaa yrittäjyyteen ja nostaa yrittäjyyden arvostusta. Hallitusohjelmassa on lukuisia kirjauksia yrittäjyyden edistämiseksi. Valtaosa kirjauksista kohdistuu yrittäjyyden edellytysten parantamiseen, esimerkiksi byrokratian purkamiseen, reilun kilpailun lisäämiseen ja työllistämisen kynnyksen madaltamiseen. Kestävään kasvuun ja uudistumiseen kannustavan toimintaympäristön luomiseen tulee myös panostaa.

Tavoitteenamme on kilpailukykyinen ja yrittäjämyönteinen Suomi, joka houkuttelee investointeja. Visionamme on, että Suomi on vuonna 2031 maailman mielenkiintoisin maa investoida ja luoda uutta. Pidemmän aikavälin veropoliittisen linjan jatkaminen on tärkeää esimerkiksi kasvulle ja investoinneille. Jatkamme myös vuoden 2023 alussa käyttöönotettua t&k-verokannustinta, joka on tärkeä juuri pk-yrityksille investoinneille tutkimukseen ja kehittämiseen. 

Suomen menestys ja tulevaisuuden kasvu perustuvat pidemmällä aikavälillä osaavien ihmisten työhön, korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja innovaatioihin. Suomen TKI-rahoituksen nostaminen 4 % BKT:stä on vuoteen 2023 mennessä on keskeinen keino. Myös investoinnit digiteknologiaan ja teknologian tehokas soveltaminen ovat keskiössä. Laadimme myös vaalikauden alussa pitkäjänteisen teollisuuspoliittisen strategian, joka sisältää vientiteollisuudelle tärkeät politiikkakokonaisuudet. 

Haluamme luoda edellytyksiä maailman parhaan startup- ja kasvuyritysekosysteemin kehittymiselle. Myös kasvuhakuisten yrittäjävetoisten mittelstand –yritysten määrä tulee tuplata vuoteen 2030 mennessä.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut vahvasti näihin tavoitteisiin. Tulemme käynnistämään tavoitteiden konkretisoinnin toimenpiteiksi mahdollisimman pikaisesti. Neuvoa antavana foorumina on käytössämme Yrittäjyyden neuvottelukunta, jossa on edustettuna laajasti eri kokoisia ja eri alojen yrityksiä. 

Hallitusohjelman toimeenpanossa korostuvat erityisesti yrittäjyyden helpottamiseen liittyvät toimet, joita ovat mm. sääntelyn keventäminen ja yrityspalvelujen vaikuttavuuden lisääminen. Kasvua tukevia palveluja ja yritysneuvontaa kohdistetaan myös yksinyrittäjille, mikroyrittäjille ja aloittaville yrittäjille. Tarkoitus on vahvistaa lisäksi kotimaista omistajuutta. 

Onnistuneiden omistajanvaihdosten edellytysten jatkuva kehittäminen on myös hallituksen yksi painopiste. Omistajanvaihdokset ja yritystoiminnan kehittäminen ovat laajasti esillä 30.10. – 3.11. järjestettävällä Omistajanvaihdosviikolla. Viikko tarjoaa ajankohtaista tietoa yritystoimintaa aloittaville ja jatkaville yrittäjille, päättäjille, vaikuttajille ja omistajanvaihdosten parissa työskenteleville. 

Yritysten toimintaympäristön jatkuvan muutoksen myötä yrittäjien tukeminen on entistä ajankohtaisempaa. Julkiset ja yksityiset yrityspalvelut tarjoavat yritysten eri vaiheisiin tieto- ja neuvontapalveluja, maksullisia koulutus- ja konsultointipalveluja, rahoituspalveluja, verkostoitumispalveluja sekä toimintaympäristön kehittämispalveluja. Lisäksi yrityksille on tarjolla palveluja henkilöstön kehittämiseen ja rekrytointiin sekä koulutukseen. Yrittäjän talousapu tarjoaa matalan kynnyksen luottamuksellista ja asiantuntevaa neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa oleville yrityksille. 

Kannattaa hyödyntää näitä yrittäjille ja yrityksille suunnattuja palveluja ja ottaa rohkeasti yhteyttä – tukea yrittäjyyteen on tarjolla.

Toivotamme kaikille Suomen yrittäjille hyvää Yrittäjän päivää!


Elinkeinoministeri Wille Rydman        Työministeri Arto Satonen
 

Lisätiedot:

Yritykset ja yhteisöt - Suomi.fi
OV-foorumi.fi - OV-Foorumi
Yrittäjän talousapu - Yrittäjän talousapu - ELY-keskus

***

Yrittäjän päivää on juhlittu 5.9. vuodesta 1997 lähtien. Sen päätapahtuman vastuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö, jonka taustalla on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja. Tänä vuonna Yrittäjän päivän järjestelyistä vastaavat Perheyritysten liitto ja Suomalaisen Työn Liitto.

Lisätiedot:
www.yrittajanpaiva.fi 

# Yrittäjän Päivä