Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Utvecklingsbilden av områdesanvändningen svarar på förändringarna i omvärlden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 11.21
Pressmeddelande

Det utarbetas som bäst en utvecklingsbild av områdesanvändningen i Finland under ledning av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. Genom utvecklingsbilden av områdesanvändningen strävar man efter kontinuitet, systematik och verkningsfullhet i uppföljningen, prognostiseringen och styrningen av region- och samhällsstrukturen. Intressegrupper gav sitt stöd till ministeriets förslag om att inleda arbetet i en enkätundersökning som genomfördes 2021, och de gemensamma utvecklingsåtgärderna kommer nu i gång på allvar.

De många omvälvningar som förekommer i samhället förutsätter en noggrannare granskning av hur områdesanvändningen utvecklas. Den snabba digitaliseringen, den gröna omställningen och den ekologiska återuppbyggnaden innebär både stora utmaningar och stora möjligheter för utvecklingen av region- och samhällsstrukturen. Det breda samarbetet säkerställer att vi både tillsammans och individuellt genom våra egna åtgärder kan bidra till att samhället utvecklas på ett hållbart sätt.

Utvecklingsbilden av områdesanvändningen producerar och upprätthåller information om nuläget och framtiden för region- och samhällsstrukturen som grund för planering och beslutsfattande. Målet är att erbjuda aktuell information om förändringar som påverkar till exempel placeringen av områden för boende, näringar och service samt trafik. I arbetet gestaltas de eventuella och eftersträvansvärda utvecklingsförloppen för region- och samhällsstrukturen. Vi fastställer åtgärder som främjar hållbarhet i samarbete med olika intressegrupper.

Utvecklingsbilden skapas genom omfattande delaktighet

De gemensamma utvecklingsåtgärderna inleds i samband med de workshoppar som ordnas i maj–juni. Syftet med workshopparna är att identifiera behoven och målen för utvecklingen av region- och samhällsstrukturen tillsammans med intressegrupperna.

Workshopparna ordnas den 25 maj i Helsingfors, den 1 juni i Jyväskylä och den 3 juni i Uleåborg. Man kan anmäla sig till workshopparna på webbplatsen för arbetet med utvecklingsbilden.

På hösten 2022 ordnas en till omgång workshoppar. Avsikten är att man i höstens workshoppar ska fastställa åtgärder för utvecklingen av region- och samhällsstrukturen.

Den första utvecklingsbilden färdigställs våren 2023. Avsikten är att arbetet med utvecklingsbilden ska vara kontinuerligt. Utvecklingen av region- och samhällsstrukturen följs årligen upp med hjälp av centrala parametrar. Vart tredje år görs en bedömning av de kommande förändringsfaktorerna som man måste förbereda sig på med tanke på hållbar utveckling. Målen, åtgärderna och styrmedlen uppdateras med fyra års mellanrum.

I arbetet med utvecklingsbilden utnyttjas den aktuella uppfattningen om region- och samhällsstrukturens eventuella utvecklingstrender och om deras hållbarhet, som utarbetats inom ramen för projektet Möjliga framtidsscenarion för region- och samhällsstrukturen (PERUS-SKENE).

Ytterligare information:

Juha Nurmi
Specialsakkunnig
tfn 0295 250181
[email protected]

Mika Ristimäki
Specialsakkunnig
tfn 0295 250188
[email protected]

Timo Turunen
miljöråd
tfn 0295 250303
[email protected]

Juha Peltomaa
Gruppchef
tfn 0295 251081
[email protected]

 
Sivun alkuun