Hyppää sisältöön

Asetusluonnos EU:n muovituotteiden ympäristövaikutuksia koskevan direktiivin toteuttamisesta lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 10.53
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskevan direktiivin edellyttämistä tuotekielloista ja tuotteiden merkintävaatimuksista. Nämä vaatimukset Suomen on toteutettava sellaisenaan eli kansallista liikkumavara ei ole. Asetusta täydennettäisiin myöhemmin myös muiden direktiiviin vaatimusten toteuttamiseksi Suomessa.

Direktiivin tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Asetuksen mukaiset tuotteiden myyntikiellot koskevat kaikkia oxo-hajoavaa muovia sisältäviä tuotteita sekä seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita:

 • muut kuin lääkelaitedirektiivien soveltamisalaan kuuluvat vanupuikot,
 • ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot),
 • lautaset,
 • muut kuin lääkelaitedirektiivien soveltamisalaan kuuluvat pillit,
 • juomien sekoitustikut,
 • ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, mukaan lukien kyseisten varsien mekanismit,
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut yhden annoskoon syömävalmiin ruuan elintarvikepakkaukset,
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina ja
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina.

Asetuksen mukaiset merkintävaatimukset koskevat seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita:

 • terveysiteet, tamponit ja tamponien asettimet,
 • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet,
 • suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa ja
 • juomamukit.

Merkintävaatimukset on toteutettava komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2151 vahvistetulla tavalla. Tämän vuoksi asetuksessa viitattaisiin komission täytäntöönpanoasetukseen. Jokaiselle merkintävaatimusten piiriin kuuluvalle tuoteryhmälle on komission täytäntöönpanoasetuksessa säädetty tietty kuvanmerkintä ja tietty tietoteksti, josta ilmenee, että tuote sisältää muovia tai että se on tehty muovista. Komission täytäntöönpanoasetuksessa on säädetty myös yksityiskohtaiset säännökset merkinnän sijainnista joko pakkauksessa tai tuotteessa, ja siitä, millä kielellä teksti on esitettävä. Komission täytäntöönpanoasetuksessa on myös yksilöity käytettävät kirjaisinkoot ja -värit.

Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan ja sitä alettaisiin soveltaa direktiivin mukaisessa aikataulussa eli 3.7.2021 alkaen.

Asetuksen mukaisia tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia valvoisi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes on jo kevään 2021 aikana valmistautunut tulevaan valvontatehtävään neuvonnalla. Neuvonnan toteuttamiseksi Tukes on avannut muun muassa tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia koskevan verkkosivuston.

Direktiivi edellyttää sen soveltamisalaan kuuluville tuotteille tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, merkintävaatimuksia, erilliskeräysvaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, kuluttajavalistusta sekä tiedonkeruuta ja EU-raportointia. Muiden direktiivin vaatimusten kansallisesta täytäntöönpanosta on valmisteilla erillinen hallituksen esitys, joka pyritään saamaan lausunnoille lokakuussa 2021. Tässä yhteydessä myös asetustason sääntelyä täydennettäisiin.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 10.6.2021 mennessä.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, p. 0295 250 072, [email protected]