Hyppää sisältöön

ASP-järjestelmän ehtoja parannetaan – yläikärajaa nostetaan, lainojen enimmäismäärää korotetaan ja yhteisen asunnon hankintaa helpotetaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 13.34
Tiedote

Eduskunnalle tänään annetulla hallituksen esityksellä asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP) kehittämisestä pyritään parantamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia omistusasumiseen.

”Hyvä asuminen on keskeinen osa hyvinvointia, ja monille se tarkoittaa myös oman kodin omistamista. Siksi on tärkeää, että ASP-järjestelmän toimivuuteen panostetaan, jotta omistusasuminen säilyisi mahdollisimman monen ulottuvissa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

ASP-järjestelmän muutoksilla pyritään myös edistämään erilaisten asumismuotojen valintaan liittyvää yhdenvertaisuutta.

Ikäraja nousee, yhteisen asunnon hankkiminen helpottuu

Eduskunnalle annetussa esityksessä ehdotetaan asuntosäästöpalkkiolain muuttamista niin, että säästösopimuksen teon yläikäraja nostettaisiin nykyisestä 39 vuodesta 44 vuoteen. Säästösopimuksen teon yläikärajan nostamisen arvioidaan lisäävän ASP-säästäjien määrää, kun säästämisen voisi aloittaa myös 39 ikävuoden jälkeen.

Lisäksi myös avopuoliso voitaisiin jatkossa rinnastaa tietyin edellytyksin aviopuolisoon silloin, kun toinen puoliso on jo täyttänyt 45 vuotta.

Oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annettuun lakiin ehdotetaan muutosta, jonka jälkeen kahden ASP-lainan käyttäminen yhteisen asunnon hankintaan nostaisi myös lainan enimmäismäärää. Kun molemmat asunnonhankkijat käyttäisivät kauppaan omat ASP-lainansa, voitaisiin heille antaa 50 prosenttia enemmän korkotukilainaa yksin asuntonsa hankkivaan verrattuna.

Korkeampi lainan enimmäismäärä kahdelle henkilölle helpottaa asunnonhankkijoiden elämäntilanteeseen paremmin soveltuvan kodin ostamisen, ja alentaa kahden hengen talouksien lainakustannuksia ja asuntolainaan liittyviä riskejä.

Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain mukainen valtion takausvastuun enimmäismäärä ehdotetaan puolestaan nostettavaksi 50 000 eurosta 60 000 euroon.

Lisätietoja

Säädökset:
Jorma Pietiläinen
ylitarkastaja
0295 250 228
[email protected]

Taloudelliset ja muut vaikutukset:
Mikko Friipyöli
erityisasiantuntija
0295 250 375
[email protected]