Hyppää sisältöön

EIR ja kahdeksan kumppanuuspankkia tarjoavat miljardin euron lainaohjelman suomalaisten pk-yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden kestäviin investointeihin

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2024 13.30
Tiedote

Euroopan investointirahasto (EIR) on solminut sopimukset kahdeksan suomalaisen pankin ja rahalaitoksen kanssa, joiden tarkoituksena on tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), pieniä mid-cap-yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä. Sopimukset mahdollistavat noin miljardin euron lainarahoituksen hankkeille, jotka edistävät Suomen ilmastotavoitteita ja ympäristökestävyyttä.

Takausten myötä kumppanuuspankit voivat tarjota parempia rahoitusehtoja, kuten alhaisempia korkoja. Käytössä olevien EIR-takausten ansiosta pankit voivat lisäksi tarjota mm. pidempiä laina-aikoja ja pienempiä vakuusvaatimuksia. Näin ollen sopimus hyödyttää start-up-yrityksiä, joilla olisi voinut olla vaikeuksia löytää rahoitusta investoinneilleen, sekä tukea asunto-osakeyhtiöitä tarvittavien energiatehokkuusremonttien rahoittamisessa. Takaus voi enimmillään kattaa 70-80 prosenttia kunkin lainan määrästä.

Kahdeksan pankkia ja rahalaitosta mukana

EIR on solminut sopimukset seuraavien pankkien tai rahalaitosten kanssa: Aktia, Danske Bank, Finnvera, Nordea, OmaSp, OP Ryhmä, POP Pankki ja Ålandsbanken. InvestEU:n kestävyystakauksen ansiosta nämä kumppanuuspankit voivat kasvattaa tukeaan Suomen talouden vihreälle ja kestävälle siirtymälle ja rahoittaa tuensaajien ympäristöystävällisiä, vihreitä ja osallistavia investointeja.

"Uusi miljardin euron rahoitusmahdollisuus on erittäin tervetullut lisä markkinoille. Kestävyystakauslaina kannustaa pk-yrityksiä ja taloyhtiöitä investoimaan esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen ja puhtaaseen energiaan. Toivon, että lainatakaus vauhdittaa investointeja kiinteistö- ja rakennusalalla, kun vaikea suhdannetilanne on hiljentänyt uudis- ja korjausrakentamista ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo mukanaan uusia vaatimuksia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen toteaa.

Pankkeihin ja rahalaitoksiin voi olla suoraan yhteydessä, jos haluaa lisätietoa lainoista ja niiden ehdoista. Ne sisällyttävät InvestEU:n kestävyystakauksen tuotevalikoimaansa ja valitsevat kohderyhmät, joille lainoja myönnetään (pk-yritykset, mid-cap-yritykset ja asunto-osakeyhtiöt).

”Olemme hyvin iloisia yhteistyöstä Suomen hallituksen ja Euroopan komission kanssa, jolla voimme varmistaa, että suomalaiset yritykset saavat tarvitsemansa taloudellisen tuen vihreän siirtymän toteuttamiseen,” EIR:n pääjohtaja Marjut Falkstedt sanoi. ”Nämä sopimukset parantavat rahoituksen saatavuutta, minkä ansiosta yritykset voivat tavoitella kasvua ja samalla edistää vihreämpää tulevaisuutta.”

Kestävyystakaukset toteutetaan Euroopan komission InvestEU-ohjelman tuella, jonka tavoitteena on mahdollistaa yli 372 miljardin euron lisäinvestoinnit EU:n poliittisiin prioriteetteihin vuosina 2021–2027, mukaan lukien vihreä ja digitaalinen siirtymä.

”InvestEU jatkaa tukeaan vihreälle siirtymälle eri puolilla Eurooppaa. Tänään solmittujen sopimusten ansiosta suomalaiset pk-yritykset voivat saada paremmat rahoitusehdot, mikä auttaa niitä investoimaan ja edistämään Suomen ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamista. Sopimukset tukevat myös asunto-osakeyhtiöitä energiatehokkuusremonttien toteuttamisessa”, Ihmisten hyväksi toimiva talous -tavoitteesta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi.

Laajat mahdollisuudet käyttää kestävyystakausta

InvestEU:n takauksen alkuperäisen rahoitusosuuden lisäksi Suomen hallitus on osoittanut 100 miljoonan euron lisärahoituksen Suomen lainaohjelmalle, mikä kasvattaa takausten mittakaavaa ja vaikuttavuutta. Suomessa lainatakausohjelmaa hallinnoivat työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

EIR:n tarjoamaa kestävyystakausta voi käyttää erilaisten vihreiden investointien rahoittamiseen, kuten rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin kuten maalämpöön ja tuuli- ja aurinkoenergiaan, ajoneuvojen latausinfrastruktuuriin, sähköautoihin ja kiertotalouteen. Se on myös tarkoitettu saavutettavuutta parantaviin investointeihin.

Taustaa

Euroopan investointirahasto on osa Euroopan investointipankkiryhmää. Sen keskeisenä tehtävänä on auttaa eurooppalaisia mikro- ja pk-yrityksiä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riskipääoma-, kasvupääoma-, takaus- ja mikrorahoitusvälineitä juuri tälle markkinasegmentille. Tässä roolissaan EIR edistää EU:n keskeisimpiä politiikkatavoitteita kuten kilpailukykyä ja kasvua, innovaatioita ja digitalisaatiota, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, osaamista ja inhimillistä pääomaa, ilmastotoimia ja ympäristökestävyyttä, ja monia muita. Vuonna 2023  EIR investoi 250 miljoonaa euroa suomalaisiin pääomarahastoihin ja myönsi 127 miljoonaa euroa portfoliotakauksia pk-yritysten rahoituksen välittäjille.​​​​​ Lue lisää.

InvestEU-ohjelma tarjoaa Euroopan unionille erittäin tärkeää pitkän aikavälin rahoitusta tuomalla käyttöön huomattavia määriä yksityistä ja julkista rahaa kestävän elpymisen tukemiseen. Se auttaa myös käynnistämään yksityisiä investointeja EU:n poliittisiin prioriteetteihin, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja digitaaliseen siirtymään. InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen suuren joukon tällä hetkellä käytössä olevia rahoitusvälineitä tukemaan investointitoimintaa EU:ssa, mikä tekee investointihankkeista Euroopassa yksinkertaisempia, tehokkaampia ja joustavampia. Ohjelma koostuu kolmesta osasta: InvestEU-rahasto, InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-portaali. InvestEU-rahastoa toteutetaan rahoituskumppanien kautta, jotka investoivat hankkeisiin käyttämällä EU:n 26,2 miljardin euron talousarviotakuuta. Talousarviotakuu kokonaisuudessaan tukee toteuttajatahojen investointihankkeita, lisää niiden riskinsietokykyä ja näin mahdollistaa vähintään 372 miljardin euron lisäinvestoinnit.

Lisätietoja:

Euroopan investointirahasto

Kristiina Randmaa
puh. +352 4379 72894
[email protected]
www.eif.org — [email protected]

Ympäristöministeriö

Emma-Stina Vehmanen
Ministerin erityisavustaja​​​​
puh. 040 847 1992
[email protected]

Eeva Alho
Johtava asiantuntija
puh. 029 525 0011
[email protected]

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jyrki Orpana
Johtava asiantuntija
puh. 029 506 0133
[email protected]

Lainaa kestävyyshankkeisiin voi hakea suoraan pankeista ja rahalaitoksista:

Aktia
Danske Bank
Finnvera
Nordea
Oma SP
OP Ryhmä
POP Pankki
Ålandsbanken