Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

ELY-keskuksille lupa lunastaa 9,75 hehtaarin suuruiset alueet Hällörsfjärdenin, Salamajärven ja Toukkasuo-Huttusuon Natura 2000 -alueilta

Ympäristöministeriö
13.10.2021 16.34
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle luvan lunastaa yhteispinta-alaltaan noin 1,45 hehtaarin suuruiset alueet Hällörsfjärdenin ja Salamajärven Natura 2000 -alueilta ja osin myös lintuvesien suojeluohjelma-alueelta. Pohjois-Savon ELY-keskukselle ympäristöministeriö on myöntänyt luvan lunastaa yhteensä noin 8,3 hehtaarin suuruisen alueen Toukkasuo-Huttusuon Natura 2000 -alueelta ja soidensuojeluohjelma-alueelta.

Hällörsfjärdenin Natura 2000 -alueelta lunastettava alue edustaa kokonaisuudessaan luontotyyppiä boreaaliset lehdot ja sen edustavuus on hyvä tai merkittävä. Lisäksi osa lunastettavasta alueesta sijaitsee lintuvesien suojeluohjelma-alueella Hällörsfjärden-Mossaviken.

Salamajärven Natura 2000 -alueelta lunastettava alue edustaa ensisijaisesti suojeltavaa Natura-luontotyyppiä puustoiset suot. Se on suon laitaosan karua mäntyä kasvavaa rämettä.

Toukkasuo-Huttusuon Natura 2000 -alueelta lunastettava alue edustaa ensisijaisesti suojeltavaa Natura-luontotyyppiä keidassuot, mutta sen reunavyöhykkeiden voidaan katsoa edustavan myös ensisijaisesti suojeltavaa Natura-luontotyyppiä puustoiset suot. Lisäksi lunastettava alue sijaitsee soidensuojeluohjelma-alueella Toukkasuo-Huttusuo. Lunastukseen sisältyy myös 0,5 hehtaarin suuruinen suojeluohjelma-aluerajausten ulkopuolinen alue. Se voidaan lukea luontaisen tilajakaumansa ja jatkuvakorkeuksisen kerroksellisuutensa puolesta ensisijaisesti suojeltavaan Natura-luontotyyppiin boreaaliset luonnonmetsät.

Lunastuksen kohteena olevien alueiden suojelu on pyritty toteuttamaan ensisijaisesti vapaaehtoisin keinoin ja ennen lunastukseen ryhtymistä on pyritty neuvottelemaan maanomistajien kanssa siten, kuin luonnonsuojelulain 50 §:n 2 momentissa ja 52 §:n 3 momentissa on edellytetty. Alueiden rauhoittaminen yksityisinä suojelualueina tai niiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin kaupoin ei ole onnistunut. Tämän vuoksi suojelu toteutetaan lunastamalla ne valtion omistukseen luonnonsuojelualueen perustamista varten.

Lisätietoja

Janne Hesso
Asiantuntija 
puh. 0295 250 008
[email protected]

 
Sivun alkuun