Hyppää sisältöön

Euroopan komissio haluaa parantaa maaperän terveyttä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2023 16.00
Tiedote

Euroopan komissio julkisti 5. heinäkuuta maaperän terveyttä koskevan direktiiviehdotuksen. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee kerätä tietoa maaperän terveyden tilasta ja tehdä toimia maaperän terveyden edistämiseksi.

Komission mukaan maaperän tila Euroopassa on heikentynyt. Joulukuussa 2021 julkistettiin EU:n maaperästrategia, jonka tavoitteena on terveet maaperät vuoteen 2050 mennessä. Tuore direktiiviehdotus on osa strategian toimeenpanoa.

Maaperän terveyden seuraamiseksi direktiiviehdotukseen on sisällytetty erilaisia kriteereitä ja indikaattoreita maaperän terveydelle, kuten esimerkiksi eroosio, maan orgaaninen hiili, tiivistyminen, ravinneylijäämä, maaperän saastuminen, vedenpidätyskyky ja biodiversiteetin väheneminen. Myös maan käyttöönottoa ehdotetaan seurattavaksi. Jäsenvaltioiden on pyrittävä tunnistamaan pilaantuneita maa-alueita ja vähentämään niitä koskevia riskejä. Maaperän tilan seurannan tuloksista raportoitaisiin komissiolle säännöllisesti. 

Maaperän terveyttä edistävien toimien toteuttamiseksi direktiiviehdotus jättää jäsenvaltioille joustoa ja toimien suunnittelu tehtäisiin jäsenvaltioissa. Direktiivissä ehdotetaan, että jäsenvaltiot perustavat alueita, joissa seurantaa toteutetaan ja maaperän kestävää käyttöä edistettäisiin. Toimien toteuttamisessa otetaan huomioon muut strategiat ja ohjelmat, joissa maaperä on mukana. Direktiiviehdotukseen sisältyy myös mahdollisten seuraamusten määrittely jäsenvaltioissa. 

Suomessa on juuri valmistunut Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteinen selvitys maaperän tilaa koskevista seurannoista. Direktiiviehdotuksen ja vaikutustenarvioinnin sisällön analysoimiseksi on myös käynnistymässä Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Selvitykset tukevat osaltaan Suomen valmistautumista direktiiviehdotuksesta käytäviin neuvotteluihin. 

Neuvottelut direktiivistä käynnistyvät syksyllä Brysselissä.

Lisätietoja:

Paula Perälä
Neuvotteleva virkamies
p. 0295 250 224 
[email protected]