Hyppää sisältöön

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta hakenut vuodessa 15 500 pientalon omistajaa – avustukseen voidaan käyttää jatkossa myös EU:n elvytysrahaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.8.2021 13.39
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään 26.8.2021 asetuksen öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa. Avustus täyttää jatkossa EU:n elpymisvälineen kriteerit, ja siihen voidaan hakea lisärahaa EU:lta vuoden 2022 talousarviolla. Asetuksen myötä jaettavaksi vapautuvat nyt myös vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa avustukseen osoitetut 9,4 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus tiedottavat

Avustus on saavuttanut suuren suosion. Sitä on hakenut vuodessa jo 15 475 öljylämmitteisen pientalon omistajaa. Myönteisen päätöksen on saanut 7 680 hakijaa ja kielteisen 525. Avustuspäätöksiin on nyt sidottu yhteensä 28 miljoonaa euroa. Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta, mutta käsittelyn odotetaan nopeutuvan, kun hakemusjonoa päästään purkamaan nyt jaettavaksi vapautuneiden määrärahojen turvin. Hakemusten käsittelyyn on palkattu myös lisävoimia elokuusta alkaen.  

Toukokuussa julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa linjataan, että öljylämmityksestä luopumista tuetaan EU:n elvytysvaroista yhteensä 70 miljoonan euron lisärahalla. Siitä 65 miljoonaa euroa ohjataan pientalojen omistajille ja 5 miljoonaa euroa kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille. Tämä mahdollistaa noin 15 000 rakennuksen siirtymisen pois öljylämmityksestä ja tuottaa noin 100 000 hiilidioksiditonnin vuotuiset päästövähennykset taakanjakosektorilla. Komission odotetaan hyväksyvän Suomen kestävän kasvun ohjelman kuluvan syksyn aikana.

Vaihtaminen fossiilisesta öljystä kestävämpään lämmitykseen on konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja toteuttaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035. Hallitusohjelman mukaan fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä, julkisissa rakennuksissa jo vuoteen 2024 mennessä. Öljylämmityksestä luopuminen auttaa Suomea myös merkittävästi saavuttamaan taakanjakosektorille vuodelle 2030 asetetut EU:n ilmastotavoitteet. Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäästöistä.

Avustuksen ehdot säilyvät ennallaan

Avustusta voidaan myöntää pientalon omistavalle yksityishenkilölle tai kuolinpesälle, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitys korvataan fossiilittomaan energiaan perustuvalla lämmitysjärjestelmällä, ja kun muutostöiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustuksen määrä on 4 000 euroa siirryttäessä öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja 2 500 euroa siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä fossiilisia polttoaineita käyttäviin rakennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin.

Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja:

Asetukseen liittyvät kysymykset:

Kirsi White
Erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
p. 0295 250 264
[email protected]

Pekka Kalliomäki
Rakennusneuvos
ympäristöministeriö
p. 0295 250 114
[email protected]

Avustukseen liittyvät kysymykset:

Vesa-Pekka Heikkinen
Ryhmäpäällikkö
Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
p. 0295 036 324
[email protected]