Hyppää sisältöön

Puoliväliriihessä turvattiin luonnonsuojelun rahoitus, päätettiin Luontolahjani Suomelle -kampanjan jatkosta ja Saaristomeren tilan parantamisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2021 21.07
Tiedote

Hallitus turvasi puoliväliriihessään luonnonsuojelun rahoituksen korotetun tason seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Lisäksi hallitus päätti käynnistää kaksi keskeistä luonnon monimuotoisuutta ja hyvää ympäristön tilaa vahvistavaa hanketta: Valtio tuplaa yksityiset suojelualueet valtion mailla jatkamalla Luontolahjani Suomelle -kampanjaa ja panostaa Saaristomeren valuma-alueen maatalouskuormituksen vähentämiseen, jotta alue saadaan pois Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta viimeistään vuonna 2027.

Luontolahjani Suomelle -kampanjan periaatteena on, että kun yksityinen omistaja siirtää arvokkaan luontokohteen suojeluun, siirretään Metsähallituksen luontoarvoiltaan arvokkaimmista alueista suojeluun vastaavankokoinen alue.

"Satsauksemme luonnonsuojeluun ovat välttämättömiä, koska luontokatoa ei ole Suomessakaan saatu pysäytettyä. Viimeksi Luontolahjani Suomelle -kampanja ylitti kaikki odotukset. Yhteisen luontomme turvaaminen on suomalaisille tärkeää", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Nyt käynnistyvä Luontolahjani Suomelle -kampanja on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Kampanja koskee kaikkia yksityisiä maanomistajia, myös yrityksiä. Suojeltavien alueiden täytyy täyttää luonnonsuojelulain mukaiset edellytykset suojelualueen perustamiselle, mutta muita kriteereitä alueille ei ole.

Kampanjaan lasketaan mukaan kesäkuun 2019 alusta tähän hetkeen tehdyt yksityiset lahjoitukset, joita on kertynyt noin 300 hehtaaria. Lisäksi Koneen säätiön tekemä 1400 hehtaarin Sanginjoki-lahjoitus lasketaan mukaan. Kampanja on käynnissä vuoden 2022 loppuun ja sen myötä suojeltavien valtion alueiden suuruus on yhteensä maksimissaan 5000 hehtaaria. Hanke on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen.

Edellisen kerran kampanja toteutettiin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017. Tuolloin suojelualueita perustettiin yhteensä 3 064 hehtaaria. Kunnat suojelivat lisäksi yhteensä 1 980 hehtaaria omia maitaan. Valtion kampanjassa suojelemien kohteiden kokonaispinta-ala oli 3 358 hehtaaria.

Saaristomeri-ohjelma käyntiin

Hallitus teki puoliväliriihessään päätöksen Saaristomeri-ohjelmasta ja sen korkean tason seurantaryhmästä. Ohjelman tavoitteena on vähentää Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitusta niin, että alue saadaan pois Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta viimeistään vuonna 2027. Ministeritasoinen seurantaryhmä tulee tarkkailemaan ja tukemaan ohjelman edistymistä.

"Saaristomeren tila on vakava, minkä osoittaa jo status Suomen ainoana jäljellä olevana hot spot -kohteena. Pitkäjänteinen työ Saaristomeren tilan parantamiseksi alkaa kuitenkin tuottaa tulosta. Tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä entisestään päästäksemme maaliin", ministeri Mikkonen sanoo.

Saaristomeri-ohjelman ensimmäiset toimet ovat jo käynnistyneet. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla on ryhdytty arvioimaan mahdollisuuksia hakea Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormituksen poistoa hot spot -listalta nykytilanteessa. Arviointi valmistuu kesän 2021 alussa.

Hankkeen toisessa vaiheessa arvioidaan pullonkauloja, jotka haittaavat sovittujen toimenpiteiden toteuttamista. Hanke päätyy kesällä 2022, johon mennessä laaditaan tiekartta – toimet ja aikataulu – kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren maatalouskuormituksen poistamiseksi listalta vuoteen 2027 mennessä. Tiekartan toimia toteutetaan Saaristomeri-ohjelman seuraavissa vaiheissa.

Saaristomeren valuma-alueen maatalouskuormitus on Suomen ainoa jäljellä oleva kohde HELCOM:n Itämeren hot spot -listalla. Lista on laadittu vuonna 1992, minkä jälkeen Itämeren ympärysvaltiot käynnistivät laajan yhteistyöohjelman kohteiden puhdistamiseksi. Kohteita oli Itämerellä alkujaan 162, nyt 40. HELCOM neuvottelee parhaillaan hot spot -ohjelman vahvistamisesta osana Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan) päivitystä.

Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Sidosryhmiä tullaan osallistamaan hankkeen toimintaan tilaisuuksissa, joissa viestitään hankkeen edistymisestä sekä kehitetään yhdessä hanketta. Tavoitteena on saada mukaan muun muassa maatalous- ja vesiensuojelutoimijoita, elinkeinoelämän edustajia, matkailuyrittäjiä ja kansalaisjärjestöjä.

Lisätietoja

Antti Heikkinen
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 348 1406
[email protected]

Saaristomeri-ohjelma

Ympäristöministeriö
Maria Laamanen

ympäristöneuvos
0295 250 359
[email protected]

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mirja Koskinen
0295 022 886
[email protected]