Hyppää sisältöön

Näkökulma
Rakennetun ympäristön tiedonhallinta uudistetaan yhteistyössä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2024 14.20
Kolumni

Kun puhumme rakennetusta ympäristöstä, puhumme kodeistamme, työpaikoistamme, kaduistamme ja puistoistamme. Elämme aikaa, jossa teknologian kehitys ja digitalisaatio muovaavat rakennettua ympäristöämme nopeammin kuin koskaan ennen. Rakennettua ympäristöä koskeva tieto lisääntyy jatkuvasti ja julkinen sektori on sen merkittävä tuottaja sekä käyttäjä. Tärkeä osa digitalisaatiouudistusta on Ryhti-hankkeen edistämä tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen. Yhteinen järjestelmä ja tapa toimia keventävät ja selkeyttävät tiedonhallintaa.

Rakennetun ympäristön tiedon digitalisaatio tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, mutta onnistuakseen se vaatii organisaatiot ylittävää yhteistyötä. Älykkään ja kestävän kaupunkiympäristön ylläpitämiseksi tarvitaan teknisen kehityksen lisäksi yhteisesti sovittuja uusia toimintatapoja, lainsäädännön uudistamista sekä kykyä omaksua muutoksen tuomat haasteet. Kunnat vastaavat kaavoituksesta ja luvituksesta, joten ne ovat tärkeässä roolissa uuden yhteisen digitaalisen toimintamallin luomisessa. Kuntien toimet ja päätökset vaikuttavat suuresti siihen, miten tiedonhallintaa kehitetään ja tietoa hyödynnetään käytännössä. 

Tulevaisuudessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, Ryhti, on yksi osa kuntien ja maakuntien liittojen laajaa tiedonhallinnan kokonaisuutta, jossa tiedot liikkuvat rajapintojen kautta viranomaiselta toiselle. Uusi järjestelmä tarjoaa käyttäjälleen hallitun ja helppokäyttöisen pääsyn alueidenkäyttöä ja rakentamista koskeviin tietoihin. Laajoja dokumentteja ei enää tarvitse lähettää sähköpostilla viranomaiselta toiselle ja lausuntopyyntöjen materiaaleihin voi linkittää tiedot suoraan Ryhti-järjestelmästä. Uudistuksessa on kyse ainoastaan tiedonhallinnan parantamisesta; muutoksia ei tule tiedontuotannon vastuisiin, vaan alueidenkäytön ja rakentamisen luvituksen viranomaisvastuut pysyvät jatkossakin samoina.

Uutta tietojärjestelmää tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa kaikkien eri tarpeet huomioiden. Ympäristöministeriö tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille toiminnallista tukea ja avustuksia. Ensimmäiset avustushaut ovat suunnattu kuntien ja maakuntien liittojen järjestelmien ja ohjelmistojen tekniseen kehitykseen, jotka hyödyttävät kaikkia Suomen kuntia ja maakuntien liittoja. Tavoitteena on luoda kunnille ja maakuntien liitoille helppokäyttöisiä, valmiita polkuja Ryhti-järjestelmän käyttöönotolle. Seuraavassa vaiheessa kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea avustusta jatkuvalla hakumenettelyllä uudistuksen toimeenpanoon, järjestelmän käyttöönottoon ja koulutuksiin. Avustusten lisäksi kunnille on tärkeää tarjota toiminnallista tukea, jossa kuntia autetaan kartoittamaan muutostarve ja tekemään tarkempia suunnitelmia lakivelvoitteiden toimeenpanoon.

Digimuutoksen tavoitteena on tehdä tiedonhallinta mahdollisimman sujuvaksi ja yhdenmukaistaa tiedon käsittelyä valtakunnallisesti. Uusien tietomuotojen ja Ryhti-järjestelmän käyttöönoton sekä lisäkoulutuksen myötä prosessit ja toimintatavat muuttuvat. Ajan myötä nämä muutokset vakiintuvat ja muodostavat yhtenäisen tiedonhallinnan mallin rakennetun ympäristön tietojen käyttöön ja hyödyntämiseen.

Kirjoittaja

 

Jemina Suikki
erityisasiantuntija
p. 0 295250345
[email protected]

Erityisasiantuntija Jemina Suikki työskentelee alueidenkäytöt -yksikössä ja hänen tehtäviin kuuluu kuntien ja maakuntien liittojen muutoksen toimeenpanon edistäminen avustuksien ja toiminnallisen tuen kautta.

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia