Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön vihreään siirtymään haettavissa 800 000 euroa valtionavustusta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2023 11.59
Tiedote

Ympäristöministeriö on avannut tänään hankehaun, jossa kunnat, kuntayhtymät, tutkimuslaitokset ja järjestöt voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäville hankkeille. Rahoitusta on haettavana 800 000 euroa ja hakuaika päättyy 28.2.2024.

Ympäristöministeriön rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen.

Ohjelman soveltamisala on laaja. Hankkeet voivat käsitellä mm. tietokantoja ja hiililaskureita, suunnittelua, energiatehokkuutta tai rakentamisen prosesseja. Avustushaussa kannustetaan etenkin hankkeisiin, jotka liittyvät olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämiseen, rakennusmateriaaleihin, hiilinieluihin ja -varastoihin sekä sopeutumisen keinoihin. Hankkeiden tulosten tulee olla avoimesti hyödynnettävissä. 

Valtiontuen osuus on enintään 70 prosenttia hankkeen kustannuksista. 

Hakuaika alkaa 15.12.2023 ja päättyy 28.2.2024 kello 16.00. 

Rakennetun ympäristön ilmastotyötä rahoitettu jo yli 30 miljoonalla eurolla

Käynnissä oleva haku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä vuonna 2021 alkanutta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa (KIRAilmasto-ohjelma).

Ohjelmasta on rahoitettu jo yli sataa hanketta yli 30 miljoonalla eurolla. Ympäristöministeriön ja Business Finlandin rahoittamiin hankkeisiin voi tutustua kirailmasto.fi-sivustolla.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä, jonka kansallisesta käytöstä linjattiin toukokuussa 2021 julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tarjoaa rahoituksen lisäksi alustan alan toimijoiden laajan yhteistyön kehittämiselle sekä parhaiden oppien jakamiselle.

Lisätietoja

Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
p. 0295250354 
[email protected]

​​​​​​​