Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raportti ohjaa merenpohjan kivi- ja mineraalivarojen kestävään käyttöön

Ympäristöministeriö
18.1.2021 11.17
Uutinen
Merenpohjalta nostettua merihiekkaa käytettiin Vuosaaren sataman pohjan täyttöihin. Kuvassa hiekan kuljetukseen käytetty alus. Kuva: Paavo Lyytine
Merenpohjalta nostettua merihiekkaa käytettiin Vuosaaren sataman pohjan täyttöihin. Kuva: Paavo Lyytinen

Merenpohjan kivi- ja mineraalivarojen kestävästä hyödyntämisestä on julkaistu raportti. Merihiekkaa on toistaiseksi käytetty vähän Suomessa, mutta hyödyntämisen arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan etenkin suurten kasvukeskusten läheisyydessä.

Merenpohjan fyysisten muutosten vähentäminen on tärkeää meren hyvän tilan kannalta. Merenpohjan hiekka- ja sora- sekä mineraalivarojen hyödyntäminen vaikuttaa merenpohjan rakenteeseen ja siten meriekosysteemin toimintaan.

Hiekkapohjat ovat monien lajien tärkeitä elinympäristöjä. Vedenalaiset niityt, joita muodostavat muun muassa mukulanäkinparta, merisykeröparta ja meriajokas, ovat tärkeitä elinympäristöjä runsaalle joukolle selkärangattomia eliöitä ja kaloja. Etenkin kampeloille hiekkapohjat ovat tärkeitä sekä saalistuksen että lisääntymisen kannalta.

Raportissa esitetään työryhmän laatimia suosituksia hyvistä käytännöistä merenpohjan hiekka -ja mineraalivarantojen kestävän käytön edistämiseksi ja toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi. Raportissa on esitetty myös aiheeseen liittyviä tutkimus- ja selvitystarpeita. Kestävän käytön kehittäminen edellyttää muun muassa ottotoiminnan ympäristövaikutusten selvittämistä ja huomioimista meriluonnon suojelemiseksi.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Penina Blankett, p. 029 525 0058, [email protected]

Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, p. 029 5250 338, [email protected]

Raportin toimittaja: Kirsi Kostamo, SYKE, p. 029 525 1315, [email protected]

Sivun alkuun