Hyppää sisältöön

Sidosryhmiltä näkemyksiä tietojärjestelmän rajaukseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2021 13.03

Ota kantaa -kysely ja keväällä pidetyt sidosryhmätyöpajat ovat vahvistaneet käsitystä, miten monitahoinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ on. Sidosryhmät ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, mitkä tiedot otetaan mukaan tietojärjestelmään sen ensimmäisessä vaiheessa.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyö rajaa, mitä sisältöä on mukana vuonna 2023 julkaistavassa ensimmäisen vaiheen toteutuksessa. Ota kantaa -kyselyyn saadut 66 vastausta, käyttötapausten keruu ja työpajat auttoivat rajaamaan mukaan kaikkein oleellisimmat tiedot ja toiminnallisuudet.

“Yleisvire kyselyssä oli positiivinen ja vastaajat näkivät kehityksen toivottuna. Vastaajat olivat hyvin tietoisia siitä, miten laaja kokonaisuus on. Koska käynnissä on paljon kehityshankkeita, ja moni muutoksista tapahtuu vasta myöhemmin tulevina vuosina, ensimmäisen vaiheen priorisoinnit olivat hankalia”, Rambollin projektipäällikkö Tiina Perttula summaa.

Huolia herättivät muutoksen siirtymäajat niin talouden kuin teknisen valmiuden kannalta. Kunnittain on suuria eroja resursoinnissa, mikä nousi kyselyssä hyvin esiin. Samoin vastauksissa korostettiin tiedon yhteentoimivuutta sekä tietosuoja- ja omistajuusseikkoja.

“Positiivinenkin huomio oli se, ettei noussut kokonaan uusia näkökulmia, joita ei olisi aiemmin osattu ottaa huomioon”, Tiina Perttula sanoo.

Vastaajat toivoivat tarkempaa tietoa siitä, miten tietojen luovuttaminen jatkossa tapahtuu, miten kokonaisuus kehittyy ensimmäisen vaiheen jälkeen, ja miten riippuvuudet muihin kehityshankkeisiin huomioidaan. Myös tieto kuntien resursointitarpeista ja tulevista hyödyistä on tärkeää. “Kaikkiin näihin meillä on tarkemmat vastaukset jo tämän vuoden päätyttyä. Toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen voidaan parhaiten varautua hyvällä yhteistyöllä, jota muun muassa Ryhti-hankkeen riippuvuuksien selvitys on auttanut”, hankepäällikkö Päivi Malmi toteaa. Kyselyssä saatiin vahvistusta sille, mitkä tietojärjestelmät on huomioitava muutoksessa.

Parhaillaan menossa on käyttötapausanalyysin viimeistely sekä tavoitetilan prosessikuvaukset ja muutostarpeiden kuvaukset. Lisäksi keskitytään tietojärjestelmän liiketoimintamallin eli kustannusten ja hyötyjen kuvaamiseen. Määrittelytyö urakoidaan valmiiksi loppuvuoden aikana, ja etenemisestä kerrotaan säännöllisesti. Työ tuottaa aineiston, jonka avulla varsinainen tietojärjestelmä voidaan hankkia ensi vuonna.

Seuraavat tilaisuudet ovat Kuntamarkkinat 15.9., WDBE-tapahtuma 28.-29.9. sekä Ryhti-infot 26.10. ja 2.11. Vuodenvaihteessa järjestämme kattavamman loppuseminaarin, jossa esitellään tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen toiminnallisuuksia, ja miten niihin on päädytty.

Lisätiedot

Päivi Malmi
hankepäällikkö
Suomen ympäristökeskus
[email protected]

YM019:00/2020