Hoppa till innehåll

Intressentgrupperna hjälpte att avgränsa datasystemet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2021 13.03 | Publicerad på svenska 6.9.2021 kl. 17.28

Enkäten på Dinåsikt.fi och de workshoppar för intressentgrupper som hölls i våras har stärkt uppfattningen om hur mångfacetterat datasystemet för den byggda miljön egentligen är. Intressentgrupperna har bidragit till att bestämma vilka uppgifter som ska inkluderas i datasystemet i den första fasen.

Specifikationen av datasystemet för den byggda miljön fastställer vilket innehåll som ingår i genomförandet av den första fasen, som offentliggörs 2023. De 66 svaren på enkäten, insamlingen av användningsfall och workshopparna hjälpte att avgränsa de viktigaste uppgifterna och funktionerna.

”Den allmänna attityden i enkäten var positiv och de som svarade ansåg att utvecklingen gått i en önskad riktning. De svarande var väl medvetna om hur omfattande helheten är. Eftersom det pågår många utvecklingsprojekt och många förändringar sker först senare under kommande år var det svårt att göra prioriteringar med tanke på den första fasen”, säger Tiina Perttula, projektchef vid Ramboll.

Övergångsperioderna för förändringen väckte oro med tanke på såväl ekonomin som den tekniska beredskapen. Det finns stora skillnader mellan kommunerna i fråga om resursfördelningen, vilket lyftes fram väl i enkäten. I svaren betonades också informationens interoperabilitet och dataskydds- och ägarfrågor.

”En positiv iakttagelse var att det inte kom fram några helt nya perspektiv som vi inte tidigare hade beaktat”, säger Tiina Perttula.

De som svarade önskade närmare information om hur utlämnandet av uppgifter i fortsättningen ska ske, hur helheten utvecklas efter den första fasen och hur beroendeförhållandena till andra utvecklingsprojekt ska beaktas. Information om kommunernas resursbehov och framtida fördelar är också viktig. ”Vi kommer att ha noggrannare svar på alla dessa frågor redan vid slutet av detta år. Man kan bäst förbereda sig på en kontinuerlig förändring i omvärlden genom gott samarbete, vilket bland annat utredningen om Ryhti-projektets beroendeförhållanden har bidragit till”, säger projektchef Päivi Malmi. Genom enkäten bekräftades vilka datasystem som ska beaktas i förändringen.

För närvarande pågår en finslipning av analysen av användningsfallen samt processbeskrivningar av målbilden och beskrivningar av ändringsbehoven. Dessutom fokuserar man på att beskriva affärsmodellen för datasystemet, det vill säga kostnaderna och nyttan. Specifikationen blir färdig före utgången av året och det informeras regelbundet om hur arbetet framskrider. I arbetet tar man fram material med hjälp av vilket det egentliga datasystemet kan skaffas nästa år.

Kommande evenemang är Kommunmarknaden den 15 september, WDBE-evenemanget den 28–29 september och Ryhti-info den 26 oktober och den 2 november. Vid årsskiftet ordnar vi ett mer omfattande slutseminarium där vi presenterar funktionerna i datasystemets första fas och hur vi har kommit fram till dem.

YM019:00/2020