Hyppää sisältöön

Suomen luontopaneelin tehtäviä täsmennetty – jäsenhaku uudelle kaudelle käynnistyy

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2023 14.01
Tiedote
Kuva: Juha Metso

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen luontopaneelista. Asetus täsmentää luonnonsuojelulain kirjauksia Suomen luontopaneelista. Ympäristöministeriö pyytää nyt korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta jäsenehdotuksia luontopaneeliin. Nykyisen luontopaneelin nelivuotinen kausi päättyy tänä vuonna.

Suomen luontopaneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin. Luontopaneelista säädetään kesäkuun alussa voimaan astuneessa luonnonsuojelulaissa.

Luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Luontopaneeli voi myös antaa lausuntoja luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista suunnitelmista ja muista asiakirjoista. 

Täsmennyksiä luontopaneelin kokoonpanoon ja toimintaan

Asetuksella täsmennetään luonnonsuojelulain säännöksiä paneelin kokoonpanosta, asettamisesta, toiminnasta, jäsenen toimikaudesta sekä palkkioista. Asetus tulee voimaan 1.10.2023.

Asetuksen mukaan luontopaneelissa on oltava korkeatasoista ja monialaista tieteellistä asiantuntemusta tieteenaloilta, joissa tutkitaan luonnon monimuotoisuutta, sen taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavia käytännön toimenpiteitä, politiikkatoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.

Suomen luontopaneelissa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä. Luontopaneelin työtä tukee tiedesihteeristö. Jäsenenä ja puheenjohtajana voi toimia korkeintaan kaksi toimikautta peräkkäin. Jäsenenä voi kuitenkin toimia kolme toimikautta peräkkäin, jos kolmantena kautena toimii puheenjohtajana. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajan 7000 euroa ja jäsenen 5000 euroa. 

Uusi luontopaneeli haussa

Ympäristöministeriö pyytää ehdotuksia luontopaneelin korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta. Jäseneksi voi ehdottaa useaa ehdokasta kerrallaan. 

Valtioneuvosto asettaa paneelin korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta saatujen ehdotusten perusteella. Luontopaneeli kootaan mahdollisimman monipuolisesti edustamaan sen tehtävien kannalta oleellisia tutkimusaloja, kuten luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä ja taloustieteitä. Uusi paneeli asetetaan toimikaudelle 1.1.2024–31.12.2027.

Jäsenehdotukset tulee toimittaa kootusti ympäristöministeriön kirjaamoon ([email protected]) 13.10.2023 mennessä. Ehdotusten yhteydessä tulee ilmoittaa organisaation mahdollinen ehdokas paneelin puheenjohtajaksi.

Lisätietoja

Suvi Borgström
erityisasiantuntija
p. 029 525 0342
[email protected]