Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on määritelty – mitä seuraavaksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2021 14.34

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittely on valmistunut. Määrittelyssä on kuvailtu paitsi järjestelmän sisältämät tiedot ja toiminnot, myös hahmotettu siihen liittyvää liiketoimintaa ja yhteyksiä muihin tietojärjestelmiin. Sen pohjalta Suomen ympäristökeskus SYKE hankkii ensi vuonna tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen toteutuksen.

Hankinta tehdään todennäköisesti neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla. Toteutus tehdään osissa, koska monimutkaisessa järjestelmässä on paljon yhteyksiä muihin järjestelmiin. Tietojärjestelmä otetaan käyttöön osissa. Näkyvin osa ja tietojen toimitus järjestelmään tulee käyttöön vuonna 2024, kun uusi kaavoitus- ja rakentamislaki sekä uutta tietojärjestelmää koskeva laki tulevat voimaan.

Kehitettävä järjestelmä tarjoaa hallitun pääsyn rakennetun ympäristön tietoihin. Jatkossa kaavoituksessa ja rakentamisen luvissa käytetään yhteisesti määriteltyjä tietomalleja, joiden avulla tiedosta tulee yhteentoimivaa ja se voi liikkua sujuvasti organisaatiosta toiseen.

Määrittely antaa järjestelmälle sisällön ja sisällölle muodon

Määrittelytyön yhteydessä muodostettu käsitemalli kuvaa järjestelmän tietosisältöä. Se linjaa myös, että tiedot ovat yhteentoimivia ja koneluettavia. Käsitemallin lisäksi on tuotettu looginen tietomalli, joka kuvaa tietojen varastointia ja käyttöä järjestelmässä. Looginen tietomalli muodostaa harmonisoidun yhdistelmän olemassa olevista, yhteentoimivuustyössä tuotetuista tietomalleista.

Tietojärjestelmää kehitetään siten, että siihen voidaan myöhemmin lisätä sisältöjä tai luoda uusia rajapintoja muihin järjestelmiin. Tietojärjestelmä kehittyy myös Ryhti-hankkeen päätyttyä. Ensivaiheessa tiedot tulevat painottumaan sellaisiin, joita julkishallinto tarvitsee lakisääteisessä toiminnassaan. Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee tiedot, jotka jatkossa on saatava digitaalisessa muodossa.

Lisätiedot

Päivi Malmi
Hankepäällikkö
SYKE
[email protected]
p. 050 3757 114

Tuija Pakkanen
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 050 471 0891