Hyppää sisältöön

Työryhmä tarkastelee rakennetun ympäristön esteettömyyttä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2022 15.48
Uutinen

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista edellyttää ottamaan huomioon kaikki esteettömyyden osatekijät vammaisten henkilöiden kannalta. Rakennetun ympäristön osalta tämä tarkoittaa liikkumisen esteettömyyden lisäksi esimerkiksi näkö- ja kuunteluympäristön esteettömyyden huomioimista. Joulukuussa työnsä aloittanut työryhmä laatii tilannekuvaa siitä, miten esteettömyys toteutuu rakennetussa ympäristössä. Se tekee ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi.

Esteettömyyttä sääntelevät maankäyttö- ja rakennuslaki sekä rakennuksen esteettömyydestä annettu valtioneuvoston asetus. Tällä hetkellä esteettömyyttä arvioidaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Näin ollen tarkastelu ei kata riittävällä tavalla olemassa olevan ympäristön esteettömyyttä, eikä palvelujen sijoittamiseen liittyviä näkökohtia.

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimikausi on maaliskuun 2023 loppuun. Työryhmän puheenjohtaja toimii yliarkkitehti Niina Kilpelä ja varapuheenjohtajana ja sihteerinä lainsäädäntöneuvos Matleena Haapala ympäristöministeriöstä.

Muina jäseninä ovat
Satu Eronen, ympäristöministeriö, toinen sihteeri
Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö (varajäsen Eveliina Uusitalo)
Katri Leikas, oikeusministeriö
Tea Hoffrén, sosiaali- ja terveysministeriö (varajäsen Jaana Huhta)
Juha Sylberg, Vammaisfoorumi ry (varajäsen Jari Pekola)
Henrik Gustafsson, Vammaisfoorumi ry (varajäsen Veera Florica Rajala)
Anniina Lavikainen, Vammaisfoorumi ry (varajäsen Anni Kyröläinen)
Timo Haakana, Vanhustyön keskusliitto ry (varajäsen Nina Leino)
Kari Raimoranta, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry (varajäsen Heini Korpelainen)
Paula Mäenpää, Suomen Kuntaliitto ry (varajäsen Laura Hassi)
Ifa Kytösaho, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry (varajäsen Anu Montin)
Juha Terho, Rakennusteollisuus RT ry (varajäsen Jani Kemppainen)

Lisätiedot

Niina Kilpelä
yliarkkitehti
p. 0295 250 019
[email protected]