Hyppää sisältöön

Vaikuta rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön jatkoon

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2022 12.36
Uutinen

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden teemaryhmiin voi nyt ilmoittautua mukaan. Vastaa kyselyyn ja tule mukaan tekemään rakennetun ympäristön tiedosta entistä yhteentoimivampaa.

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä. Tietojen tulee olla myös yhteentoimivassa muodossa, jotta alan digitalisaatio voi edetä.

Yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että kaikki tietoa käsittelevät tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla. Lisäksi informaation merkitys ei muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä.

Ympäristöministeriö edistää rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta etunenässä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden teemaryhmissä ja niiden alaryhmissä on vuodesta 2020 alkaen rakennettu perustuksia tiedon sujuvalle virtaamiselle. Työssä on jo sovittu yhteisistä tietomalleista, sanastoista ja koodistoista sekä luotu yhteistä kokonaisarkkitehtuuria.

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön tulosten karttuessa on aika vahvistaa entisestään hyvin sujunutta yhteistyötä, jotta työn tuotoksia päästään hyödyntämään ja kehittämään yhä laajemmin.   

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden teemaryhmät ovat semanttinen yhteentoimivuus, kokonaisarkkitehtuuri ja standardisointi, joissa keskustellaan ja sovitaan yhteentoimivuusasioista ryhmän nimen mukaisesta näkökulmasta. Semanttisen yhteentoimivuuden teemaryhmään kuuluu neljä alaryhmää, joissa keskitytään tarkemmin oman substanssialansa yhteentoimivuuden kysymysten työstämiseen: maankäytön suunnitelmat ja päätökset, rakennukset ja rakennelmat, liikenne ja alueet sekä tekniset verkostot.  

Ryhmien kokoonpanoa päivitetään, jotta yhteentoimivuustyön vaikuttavuutta voidaan laajentaa ja vahvistaa ryhmien asiantuntijuutta.  

Voit liittyä ryhmien työskentelyyn joko osallistujana, jolloin saat kokouskutsut ja pääset osallistumaan aktiivisesti kokousten keskusteluun, tai seuraajana, jolloin saat kokousmuistion tiedoksi käsitellyistä asioista. Osallistumalla pääset vaikuttamaan ryhmien työhön ja tuloksiin, selkeyttämään miten yhteentoimivuustyö vaikuttaa omaan työhösi ja organisaatioosi sekä kuulemaan ensimmäisten joukossa ajankohtaisista asioista. Käyttäjätarpeiden kertominen ja kuuleminen ovat keskeisessä asemassa, jotta tiedon yhteentoimivuustyön tuloksia saadaan vietyä käytäntöön. Osallistuminen on maksutonta ja korvauksetonta, ja työskentelytapa virtuaalinen.   

Lisätiedot  

[email protected]
​​​​​​​https://ym.fi/yhteentoimivuus