Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lyhytvuokraukseen liittyen asumisen ja majoittumisen määritelmistä sekä asuin-, majoitus- ja työtila-asetuksesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2024 12.57
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta lisätä rakentamislakiin uusi 40 a pykälä, jossa säädettäisiin asumisen ja majoittumisen määritelmistä. Ministeriö pyytää lausuntoja myös rakentamislain nojalla annettavasta asuin-, majoitus- ja työtila-asetuksesta. Lausuntoja pyydetään 6. kesäkuuta 2024 mennessä.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti asuntojen vuokrausta koskevaa lainsäädäntöä selkeytetään ja majoitusliiketoimintaa koskeva lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita ja käytäntöjä. Samalla varmistetaan asuntojen lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset ja tehdään mahdolliseksi entistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin. Kirjaus koskee ympäristöministeriön lisäksi oikeusministeriötä sekä työ- ja elinkeinoministeriötä. Ympäristöministeriö on osaltaan valmistellut hallitusohjelmaa toteuttavia muutoksia rakentamisen lainsäädäntöön.

Asumiseksi katsottaisiin vähintään neljän viikon oleskelu, kunnille mahdollisuus määrätä tätä lyhyemmästä oleskelusta rakennusjärjestyksellä

Tällä hetkellä lyhytaikaisen vuokrauksen lainsäädäntöön liittyvä epäselvyys koskee erityisesti asumisen ja majoittumisen määritelmää. Rakentamislakiin esitetyllä muutoksella asumiseksi katsottaisiin vähintään neljän viikon oleskelu. Asumista olisi myös asunnon, jossa vuokranantaja on itse kirjoilla, lyhytaikainen vuokraus alle neljän viikon jaksoissa. Jos vuokranantaja ei olisi asunnossa kirjoilla, ja vuokraisi asuntoa alle neljä viikkoa kestävillä sopimuksilla, olisi kyse majoittumisesta.

Kunta voisi rakennusjärjestyksellään määrätä, olisiko alle neljän viikon majoittuminen sallittua vai kiellettyä majoittumisen sallivan kaavamerkinnän lisäksi myös asuinrakennuksissa ja asumiseen kaavoitetulla alueella. Jos kunta ei asiasta erikseen määräisi, olisi asuntojen lyhytvuokraus lähtökohtaisesti sallittua kaavan sen salliessa. Muissa tapauksissa nykyinen tilanne jatkuisi.

Kunnille halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa alueellaan tapahtuvaan asuntojen lyhytaikaiseen vuokraukseen, koska asumisen ja majoituksen markkinoissa on suuria eroja kuntien välillä, ja siten kuntien tarpeet lyhytvuokrauksen sääntelystä ovat erilaisia. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026.

Kevennyksiä loma-asuntojen, opiskelija-asuntojen ja majoitusrakennusten vaatimuksiin

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtilasta korvaisi samannimisen asetuksen vuodelta 2017. Tarkoituksena on selkeyttää asuinrakennuksen ja sen rakennuspaikan suunnittelua sekä asumiseen tarkoitettujen tilojen ominaisuuksia koskevia vaatimuksia.

Erona aikaisempaan asetukseen esimerkiksi omaan käyttöön tulevia ympärivuotisia loma-asuntoja koskisivat kevyemmät vaatimukset kuin vakituisia asuntoja, opiskelija-asuntojen oleskelutilat voitaisiin järjestää erillisessä rakennuksessa ja ikkunavaatimuksesta voitaisiin poiketa majoitusrakennuksissa ikkunattomien hotellihuoneiden mahdollistamiseksi.

Asuin-, majoitus- ja työtila-asetusta on valmistellut työryhmä, jossa on ollut edustus keskeisistä sidosryhmistä. Ympäristöministeriö järjesti asunnon lyhytaikaisesta vuokrauksesta myös kaikille avoimen sidosryhmätilaisuuden helmikuussa 2024 yhdessä valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön kanssa.

Lausunnoilla olevissa esityksissä on otettu huomioon myös niin sanottuun rakentamislain korjaussarjaan saatu lausuntopalaute.

Korjattu rakentamislaki tulee voiman 1.1.2025

Viime hallituskaudella hyväksytty rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Ympäristöministeriö valmistelee lakiin pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisia muutoksia, jotka muun muassa keventävät hallinnollista taakkaa ja karsivat byrokratiaa.

Niin sanottu rakentamislain korjaussarja oli lausunnoilla alkuvuodesta 2024, ja lausuntopalautteen perusteella tehtävät keskeiset muutokset lakiin on linjattu.

Lisätietoja:

Emma-Stina Vehmanen
ministerin erityisavustaja
puh. 040 847 1992
​​​​​​​[email protected]

Kirsi Martinkauppi
hallitusneuvos
puh. 0295 250 177
[email protected]