Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriöltä 3,32 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2023 13.09
Tiedote

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 3,32 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen työhön ja ympäristönhoidon hankkeisiin.

Järjestöavustuksia saa 40 yhteisöä. Suurimmat avustukset saavat Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Vuokralaiset VKL ry, BirdLife Suomi ry ja Natur och Miljö rf.

Vuonna 2023 järjestöjen ja ympäristönhoidon avustuksiin valtion talousarviossa varattu summa nousee edellisen vuoden tasosta, joka on 2 480 000 euroa. Yhteensä avustuksiin on varattu määrärahaa 3 298 000 euroa, koska eduskunta on vuoden 2022 joulukuussa osoittanut momentille 950 000 euron lisäyksen, josta 400 000 euroa on osoitettu Luonto-Liitolle, 150 000 euroa asumisalan järjestöjen neuvonnan lisäämiseen, 100 000 euroa Bird Life ry:lle, 100 000 euroa Suomen luonnonsuojeluliitolle, 100 000 euroa ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:lle ja 100 000 euroa Suomen Metsästäjäliitto ry:lle.

Kuluvalle vuodelle varatun määrärahan lisäksi avustusten jaon yhteydessä jaetaan uudelleen myös vuosina 2021-2022 käyttämättä jääneet ja ympäristöministeriölle palautuneet avustukset. Ne kohdennetaan uudelleen vuosina 2021 ja 2022 avustusta saaneille järjestöille. Yhteensä vuonna 2023 määrärahaa on siten käytettävissä 3,32 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriön hallinnonalan Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon -momentin määrärahalla tuetaan valtakunnallisia luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjä, asunto- ja rakennusalan järjestöjä, ympäristökasvatus- ja -valistushankkeita, ympäristövahinkojen torjuntaa sekä saariston ympäristönhoitoa ja saaristo- ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävää toimintaa.

Lisätietoja

Saara Ylikraka 
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
0295 250 267
[email protected]