Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto: Tekijänoikeuslakia koskevan esityksen vaikutuksia eri kohderyhmille tulee tarkentaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.4.2022 11.09
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta. Esitysluonnoksesta saa käsityksen esityksen keskeisistä ehdotuksista, ja siinä on tarkasteltu monipuolisesti ehdotettua sääntelyä eri perusoikeuksien valossa. Esitysluonnoksessa tulee vielä tarkentaa ja selkeyttää kohderyhmiin perustuvaa vaikutusten arviointia.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tekijänoikeuslakia sekä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:ää. Ehdotetulla lainmuutoksella muun muassa vahvistetaan tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa sekä edistetään tekijänoikeuden toimivuutta digitaalisessa ympäristössä ja teosten rajat ylittävää käyttöä. Esitys liittyy DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin täytäntöönpanoon niiltä osin kuin voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö ei täytä näiden direktiivien vaatimuksia. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa ei ole arvioitu riittävän johdonmukaisesti ja kohdennetusti esityksen vaikutuksia eri kohderyhmille eikä esitysluonnoksessa ilmene selkeästi, ketkä ovat esityksen kannalta keskeiset kohderyhmät. Arviointineuvoston käsityksen mukaan kohderyhmät voivat olla yksittäisistä teoksen tekijöistä ja sisällöntuottajista suuryrityksiin.

Esitysluonnoksessa vaikutusarvioiden esitystapa jää epäjohdonmukaiseksi, jolloin esitysluonnoksesta ei saa selkeää käsitystä ehdotetun sääntelyn vaikutusten suuruusluokasta, konkretiasta eikä merkittävyydestä kokonaisuutena. Esitysluonnoksessa tulee tarkentaa ja selkeyttää kohderyhmiin perustuvaa vaikutusten arviointia.

Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten osalta arviointineuvosto peräänkuuluttaa suuntaa antavaa arviota ehdotetusta teoksen hyödyntämistä koskevasta raportointivelvoitteesta yrityksille aiheutuvista kustannuksista sekä verkkosisällönjakopalveluiden tarjoajille ehdotetusta toiminta- ja tiedonantovelvollisuudesta johtuvien toimenpiteiden kustannuksista. Tämä toisi näkyvämmäksi sen, onko ehdotetusta sääntelystä odotettavissa erisuuruisia kustannuksia yrityksen kokoluokan perusteella.

Viranomaisvaikutusten osalta esitysluonnoksessa tulisi arvioida, miten Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustettava ratkaisumenettely vaikuttaa Patentti- ja rekisterihallituksen muihin toimintoihin ja resursseihin. Arviointineuvosto kuitenkin pitää myönteisenä, että ratkaisumenettelyn toimivuutta on tarkoitus arvioida tarkemmin, kun menettelyn toiminnasta on saatu enemmän kokemusta.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta (OKM018:00/2019). 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125.

Sivun alkuun