Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Lainsäädännön arviointineuvoston puolivuotiskatsaus: 19 lausuntoa annettu yhteiskunnallisesti tärkeistä esityksistä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.6.2024 12.38
Tiedote 304

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut kesäkuuhun mennessä 19 lausuntoa hallituksen esitysluonnoksista.

Arviointineuvosto valitsee itsenäisesti yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä hallituksen esitysluonnoksia arvioitavaksi. Arvioidut esitykset heijastelevat hallitusohjelman painopisteitä.

Arviointineuvostolla on mahdollisuus käyttää arviointiin neljä viikkoa. Arviointineuvosto on käsitellyt saamansa hallituksen esitysluonnokset ripeästi. Keskimäärin esitysluonnokset käsitellään vain noin kymmenessä työpäivässä.

Arviointineuvosto poiminut hallitusohjelman keskeisiä hankkeita arvioitavaksi

Lausuntoja ovat saaneet lähes kaikki ministeriöt. Arviointineuvoston havaintojen mukaan lausunnoissa annetut yleisimmät kehittämissuositukset ja havaitut puutteet ovat liittyneet kustannusten ja hyötyjen määrälliseen arviointiin, yritysvaikutusten arviointiin ja esityksen ymmärrettävyyteen. 

Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat kukin saaneet neljä lausuntoa arviointineuvostolta. Sisäministeriön arvioidut hallituksen esitykset ovat liittyneet rajaturvallisuuteen, maahanmuuttoon ja kansalaisuuden saamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriölle annetut lausunnot hallituksen esitysluonnoksista ovat käsitelleet monia teemoja: työrauhalainsäädäntöä, kotoutumista, Suomen teollisuussijoitus -konsernin perustamista ja työperusteisen oleskeluluvan palkkarajaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriölle annetut lausunnot hallituksen esitysluonnoksista ovat käsitelleet ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, aikuiskoulutustuen lakkauttamista, nikotiinipussien myynnin sallimista ja työttömyyskassojen tehtävien laajentamista. Näistä neljästä hallituksen esitysluonnoksesta kolme sai parhaan arvion arviointineuvostolta. Esitysluonnoksissa oli kuvattu monipuolisesti vaikutuksia sekä otettu huomioon esityksiin liittyvät riskit ja epävarmuudet. Näissä esityksissä oli myös hyödynnetty ansiokkaasti tutkimustietoa.

Lainsäädännön arviointineuvoston toiminta tukee oikeusvaltiota

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävä on valvoa, että hallituksen esitysluonnosten perusteella saa hyvän käsityksen esitysten vaikutuksista. Neuvoston lausunnot turvaavat päätöksentekijöiden, sidosryhmien ja kansalaisten avointa tiedonsaantia päätösten vaikutuksista. 

Hyvin tehdyt vaikutusarvioinnit ja laadukas lainsäädäntö tukevat oikeusvaltiota. Oikeusvaltiossa lakien valmistelu tapahtuu avoimesti ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista. Tavoitteena on parantaa lainvalmistelun ja erityisesti lakiesitysten vaikutusarviointien tasoa.