Hyppää sisältöön

Ehdokkaat EU:n ja UK:n välisen erosopimuksen nojalla perustettavaan välimiespaneeliin

Julkaisuajankohta 24.7.2020 11.37
Uutinen

Valtioneuvoston kanslia pyytää henkilöitä ilmaisemaan kiinnostuksensa olla käytettävissä Euroopan unionin (EU) ja Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) välisen erosopimuksen nojalla perustettavan välimiespaneelin jäsenen tehtävässä.  

Välimiespaneeli on keskeinen elin erosopimusta koskevien riitojen ratkaisussa. Siitä määrätään erosopimuksen 170-181 artikloissa: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC
https://vnk.fi/tietoa-brexitista/erosopimus

EU:n ja UK:n välinen sekakomitea laatii vuoden 2020 loppuun mennessä 25 nimeä sisältävän luettelon henkilöistä, jotka voivat tarvittaessa toimia välimiespaneelin jäseninä. Erosopimuksen mukaan EU ja UK ehdottavat kumpikin luetteloon kymmentä henkilöä. Lisäksi osapuolet nimeävät yhdessä viisi henkilöä. 

Erosopimuksen mukaan luetteloon voidaan sisällyttää ainoastaan henkilöitä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät omassa maassaan korkeimpien tuomarinvirkojen kelpoisuusvaatimukset tai ovat tunnetusti päteviä lainoppineita ja joilla on unionin oikeuteen ja kansainväliseen julkisoikeuteen liittyvää erityistietämystä tai -kokemusta. Luetteloon ei saa ottaa henkilöitä, jotka ovat unionin toimielinten, jäsenvaltion hallinnon tai Yhdistyneen kuningaskunnan hallinnon jäseniä, virkamiehiä tai muuta henkilöstöä.

Jos välimiespaneeli päätetään asettaa käsittelemään tiettyä riitaa, se koostuu aina viidestä yhteisestä luettelosta valitusta jäsenestä. EU-oikeuden tulkintaan liittyvät kysymykset viedään kuitenkin aina EU-tuomioistuimen ratkaistaviksi.   

Euroopan komission tavoitteena on luoda EU:lle oma 30 hengen välimiespooli, josta aikanaan valittaisiin EU:n ehdokkaat yhteiseen luetteloon. Tätä varten komissio on pyytänyt jäsenvaltioita välittämään sille 4.9.2020 mennessä tiedot enintään kahdesta henkilöstä, jotka olisivat kiinnostuneita toimimaan paneelin jäseninä. Komissio arvioi hakijoiden pätevyyden ja tekee henkilövalinnat.   

Jäsenvaltioilla ei ole korvamerkittyjä kiintiöpaikkoja komission poolissa, eivätkä pooliin tai yhteiseen luetteloon valitut henkilöt edusta jäsenvaltioitaan prosessin missään vaiheessa.   

Lisätietoja:  EU-erityisasiantuntija Silja Pasanen, valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, p. 029 516 0402, [email protected].

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa kirjallisesti viimeistään perjantaina 14.8.2020 klo 16.15 valtioneuvoston kanslian kirjaamoon osoitteella Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse [email protected]. Ansioluettelo pyydetään toimittamaan suomen tai ruotsin kielellä.