Hyppää sisältöön

Eriarvoistuminen professori Juho Saaren selvitystyön kohteena

Julkaisuajankohta 30.1.2019 14.15
Eriarvoistuminen professori Juho Saaren selvitystyön kohteena

Professori, dekaani Juho Saari tarkastelee Toimi-hankkeen selvityshenkilönä eriarvoistumisen ja huono-osaisuuden vähentämistä osana Sosiaaliturva 2030 -työtä. Professori Saari johti pääministerin asettamaa Eriarvoisuus-työryhmää, joka julkaisi raporttinsa keväällä 2018. Nyt pohdinta jatkuu selvityshenkilötyössä.

Saari on pohtinut eri näkökulmista sitä, miksi ihmiset kokevat putoavansa yhteiskunnassa, vaikka vertailevasti tarkastellen suomalainen yhteiskunta menestyy varsin hyvin. Suomi on edelleen yksi Euroopan parhaista maista. Eriarvoistuminen on kuitenkin noussut aikaisempaa vahvemmin esiin suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa, akateemisessa yhteisössä sekä muussa keskustelussa. "Lähes poikkeuksetta sosiaaliturvan kokonaisuudistus kytketään osaksi julkisen talouden kestävyyttä ja sosiaaliturvan kannustavuutta koskevaan keskusteluun", Saari pohtii. "Erityisen kiinnostuksen kohteena on hyvinvointivaltion ja eriarvoistumisen välinen vuorovaikutus."

Suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistuminen ei aiheudu huono-osaisuuden kasautumista tai köyhyyden lisääntymisestä, vaan enemmänkin elintason, elämänlaadun ja elämäntapojen myönteisestä kehityksestä, johon kaikki ryhmät eivät pääse samassa määrin mukaan. "Eriarvoistuminen voi vaarantaa hyvinvointivaltion", toteaa professori Saari. Hänen mukaansa liian suuret väestöryhmien väliset erot estävät sosiaalisten riskien vastaisen kollektiivisen vakuuttautumisen, eriarvoistuminen voi aiheuttaa sosioekonomisten ryhmien välisiä laatueroja tulonsiirtoihin ja palveluihin, tulonsiirtojen ja palvelujen käyttäjien polarisaatio voi aiheuttaa tarpeettomia vastakkainasetteluja ja eriarvoistuminen luo etäisyyttä etuuksien maksajien ja saajien välille.

Hyvinvointivaltion sosiaalisen perustan vahvistamiseksi on Saaren mukaan keskeistä kiinnittää huomiota mekanismeihin, jotka vaikuttavat ratkaisevasti ihmisten elämänlaatuun: niukkuus, status, kimmoisuus, sopeutuminen ja yksinäisyys. "Elämänlaadun tulisi olla yhteiskuntapolitiikan keskeinen tavoite", toteaa professori.  Tämä edellyttää kanssakulkijuutta osaksi toiminnan painopisteitä, tieteenalojen ja tutkimuksen sillanrakennusta kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Selvityshenkilö Juho Saaren raportti: Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti 21.3.2018