Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunta linjasi kannat Ukrainaa ja Euroopan kilpailukykyä käsittelevään Eurooppa-neuvostoon

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.3.2023 12.29 | Julkaistu suomeksi 22.3.2023 klo 15.57
Tiedote
Suomen ja EU:n lippu

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi keskiviikkona 22. maaliskuuta kantoja Eurooppa-neuvoston kokoukseen ja eurohuippukokoukseen, EU:n energianeuvoston kokoukseen sekä asetusehdotukseen uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen raja-arvoista.

Eurooppa-neuvoston kokouksen (23.–24.3.) aiheina ovat Ukraina, kilpailukyky, sisämarkkinat ja talous sekä energia. EU-johtajat saavat myös katsauksen muuttoliiketilanteeseen. Venäjän hyökkäyssodasta ja sen maailmanlaajuisista vaikutuksista Eurooppa-neuvosto keskustelee myös YK:n pääsihteeri António Guterresin kanssa. 

Suomi korostaa, että EU:n vahvaa poliittista, taloudellista ja sotilaallista tukea Ukrainalle sekä humanitaarista apua maalle tulee jatkaa ja lisätä. Suomi on valmis tarkastelemaan myönteisesti uusia esityksiä Ukrainalle annettavan tuen kasvattamiseksi ja Ukrainan asevoimien tukemiseksi. Suomi tukee yhteishankintojen käyttöä Ukrainan tukemiseksi. Suomi tukee pakotteiden johdonmukaista lisäämistä Venäjän aggression jatkuessa ja pitää tärkeänä pakotteiden tehokasta toimeenpanoa sekä niiden kiertämisen estämistä. Suomi tukee pyrkimyksiä saada Venäjä vastuuseen laittomasta hyökkäyssodasta ja sen vaikutuksista.

Eurooppa-neuvosto keskustelee pitkän aikavälin strategiasta Euroopan kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisäämiseksi sekä sisämarkkinoiden potentiaalin hyödyntämisestä.

Suomi katsoo, että reilu kilpailu, toimivat sisämarkkinat ja nykyisten EU-varojen tehokas käyttö ovat EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusta ja avainasemassa sekä nykyisten että tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Avoimella ja sääntöihin perustuvalla kaupalla on keskeinen rooli kilpailukyvyn turvaamisessa ja vihreän siirtymän tukemisessa. On tärkeää, että EU säilyy avoimena kansainväliselle kaupalle ja investoinneille tasavertaisia toimintaedellytyksiä edistäen.

Eurohuippukokouksen (24.3.) aiheina ovat euroalueen taloustilanne ja politiikkakoordinaatio, joista on tarkoitus hyväksyä jäsenvaltioiden yhteinen julkilausuma. Suomelle keskeistä on pankkiunionin syventäminen ensi vaiheessa kehittämällä pankkien kriisinratkaisua ja talletussuojalainsäädäntöä.

Energianeuvosto (28.3.) pyrkii yleisnäkemykseen kaasumarkkinapaketista. Suomi suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti kaasun sisämarkkinoiden kehittämiseen ja sisämarkkinoiden tiiviimpään integraatioon. Ministerit käyvät myös keskustelun sähkömarkkinamallista. Käsiteltäväksi on lisäksi tulossa koordinoituja kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteitä koskevan asetuksen voimassaolon jatkaminen.

Euroopan komission asetusehdotus raskaan kaluston hiilidioksidiraja-arvojen päivittämisestä koskee uusia raskaita ajoneuvoja vuodesta 2030 eteenpäin. Tavoitteena on EU:n päästövähennystavoitteen ja ilmastoneutraalisuustavoitteen edistäminen kustannustehokkaasti. Valtioneuvoston kanta asetusehdotukseen tulee julkiseksi valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä käsiteltävät julkiset asiakirjat valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki, p. 050 478 6363, ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth, p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia