Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n liikenneministerit keskustelivat liikenteen elpymisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö 4.6.2020 20.26
Tiedote

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Kroatia järjesti epävirallisen liikenneministereiden videokokouksen 4. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenneministerit keskustelivat kestävästä ja digitaalisesta elpymisestä liikennealalla. Ministeri Harakka kiitti Euroopan komissiota ehdotuksesta elpymispaketiksi, jonka avulla on tarkoitus vauhdittaa myös vihreää siirtymää ja digitalisaatiota.

Suomi katsoo, että taloudellista elpymistä ja kilpailukyvyn vahvistamista tukisivat erityisesti panostukset vihreään kasvuun, digitalisaatioon sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

- Komissiossa on parhaillaan valmisteilla kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia. Se on keskeinen liikenteen digitalisoitumisen kehityksen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Komissio aikoo antaa myös useita lainsäädäntöehdotuksia, joilla päästövähennyksiä syntyy. Tämä on ilmastoelvytystä parhaimmillaan, toteaa ministeri Harakka.

Ministeri Harakka toi kokouksessa esiin tarpeen luoda strategia, joka parantaa mahdollisuuksia käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita aiempaa enemmän.

- Investointeja vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantoon tulee kasvattaa ja rakentaa sellainen infrastruktuuri, joka mahdollistaa fossiilittoman yhteiskunnan. On tärkeää, että myös meri- ja lentoliikenteessä lisätään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, toteaa ministeri Harakka.

Myös raideliikennepalvelujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä tulee lisätä, jotta ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Suomi korostaa datan saatavuutta liikenteen digitalisaation kehittämisessä.

- Koronapandemian aikana on korostunut tarve reaaliaikaiselle liikennetiedolle. Datan saatavuutta, hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta tulisi lisätä eri liikennemuotojen välillä, sanoo ministeri Harakka.

Ministeri Harakka pitää tärkeänä luottamuksen palauttamista julkiseen liikenteeseen.

- Tässä työssä tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Voitaisiinko digitaalisten lippusovellusten kautta jakaa ohjeita turvalliseen matkustamiseen ja välittää tietoa ruuhkatunneista, ehdottaa ministeri Harakka.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Johanna Juselius, p. 050 372 7062

Tiedote 3.6.2020: Ministeri Harakka edustaa EU:n liikenne- ja televiestintäministereiden kokouksissa
The Council of the EU: Video conference of transport ministers, 4 June 2020

Palaa sivun alkuun