Hyppää sisältöön

Pääministeri Juha Sipilä
EU:n puolustettava vahvemmin vapaata kauppaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.5.2017 9.30 | Julkaistu suomeksi 11.5.2017 klo 9.37
Kolumni

Julkaistu Kauppalehdessä 11.5.

Euroopan unionin on vahvistettava otettaan vapaan kaupan puolustamiseksi. Yhdysvaltojen kauppapolitiikka on muuttunut ja maailmalla protektionismi lisääntyy. Muuttunut kansainvälinen tilanne antaa Euroopan unionille enemmän tilaa ja roolia kansainvälisessä kaupassa ja sen kehittämisessä. Euroopan komission julkaisi keskiviikkona keskustelupaperin globalisaation hallinnasta. Siinä käsitellään globalisaation hyödyntämistä sekä EU:n arvojen, etujen ja intressien puolustamista kestävän kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi.

Viennillä on keskeinen rooli Suomen kansantalouden kasvattajana ja ylläpitäjänä. Myös tuonti on Suomelle aikaisempaa tärkeämpää, sillä tuotantoketjujen kansainvälistymisen seurauksena vientimme tarvitsee enenevässä määrin tuontia. Suomessa valmistavien yritysten tulee voida tuoda raaka-aineita ja komponentteja helposti ja alhaisin hallinnollisin kustannuksin.

Suomi kuuluu EU:ssa kauppapolitiikan liberaaliryhmään, ja on ollut aktiivisesti huolehtimassa EU:n kauppapolitiikan avoimuudesta. Suomi katsoo, että EU:n on tuettava ja kehitettävä avointa ja sääntöpohjaista kauppajärjestelmää. Sen perustana on Maailman kauppajärjestö WTO:n multilateraalinen sääntö- ja neuvottelukokonaisuus. Avoimuuteen ja sääntöpohjaiseen kaupan vapauttamiseen perustuva kauppapolitiikka tukee innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehittymistä tarjoamalla mahdollisuuden globaalien arvoketjujen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

EU:n on turvattava kilpailukykynsä ja -asemansa neuvottelemalla kunnianhimoisia kauppasopimuksia, jotka avaavat markkinoita eurooppalaisille yrityksille. Samalla on tärkeää, että kauppasopimusten hyödyntämistä ja toimeenpanoa tehostetaan. Tämä ei onnistu, jos suomalaisyritykset eivät tunnista sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia. Sopimuksia koskevaa tiedonsaantia on parannettava. Sovittuja sääntöjä ja sitoumuksia on noudatettava.

Globalisaatio ja erityisesti digitalisaatio muuttavat taloudellista toimintaympäristöä, yritystoiminnan kehittymistä ja kasvun edellytyksiä myös perinteisten ulkomaankauppaa käyvien sektoreiden ulkopuolella. Globalisaatio ei pelkästään lisää kilpailua, vaan muokkaa syvällisellä tavalla kansainvälisiä markkinoita, yritysrakenteita, toimintamalleja ja arvonluonnin edellytyksiä. Kiinteiden investointien ja fyysisen tuotannon rooli vähenee ja tuotannon maantieteelliset lainalaisuudet voivat muuttua merkittävällä tavalla. Jatkossa on pohdittava, miten eurooppalainen sääntelyjärjestelmä kokonaisuudessaan toimii kilpailukykyisesti niin, etteivät digitaalinen ja muu innovatiivinen yritystoiminta siirry toimimaan EU:n ulkopuolella.

Meidän tulee myös varautua sekä kansallisessa että EU-lainsäädännössä tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. Olemme aloittaneet yhteistyön tässä asiassa jo Pohjoismaiden kesken, jotta voisimme toimia edelläkävijöinä sekä tekoälyn mahdollistamisessa että käyttöönotossa.  

Vapaakaupasta hyötyy koko Euroopan unioni. Britannian eron myötä Suomi tulee ottamaan entistä vahvemman roolin vapaakaupan edistäjänä EU-pöydissä.

Juha Sipilä
Pääministeri