Hyppää sisältöön

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan 1.8.2021 - valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen neljään kuukauteen

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 1.8.2021 9.00 | Julkaistu suomeksi 1.8.2021 klo 9.40
Tiedote

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo lyhentää valitusajan neljään kuukauteen ja aiheuttaa myös muita muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valitusajan lyhentämistä koskee kuitenkin siirtymäaika, joka päättyy 1.2.2022.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) muuttamisesta tehty viidestoista pöytäkirja hyväksyttiin ja avattiin allekirjoitettavaksi 24.6.2013. Kun kaikki EIS:n sopimuspuolet – Suomi mukaan lukien – ovat nyt ratifioineet pöytäkirjan, se tulee voimaan 1.8.2021.

Pöytäkirjan myötä valittaminen Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) muuttuu joiltakin osin merkittävästi. Valittajan kannalta merkittävin muutos koskee valitusajan lyhentämistä. Nykyinen kuuden kuukauden valitusaika lyhenee neljään kuukauteen lopullisen kansallisen tuomion antamisesta lukien.

Valitusajan lyhenemistä koskee kuitenkin siirtymäsääntö, jonka mukaan neljän kuukauden määräaikaa valituksen tekemiseen EIT:lle sovelletaan vasta 1.2.2022 lukien. Lyhyempää valitusaikaa ei myöskään sovelleta sellaisiin tapauksiin, joissa lopullinen kansallinen tuomio on annettu ennen pöytäkirjan voimaantuloa eli ennen 1.8.2021.

Toinen merkittävä muutos koskee ihmisoikeusvalituksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa niin sanotun ei-merkittävän haitan osalta. Muutoksen jälkeen tutkittavaksi ei enää oteta asioita, joissa valittaja ei ole kärsinyt merkittävää haittaa, vaikka ihmisoikeusloukkausta ei olisikaan asianmukaisesti tutkittu kansallisessa tuomioistuimessa. Näin ollen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei enää käsittele vähäpätöisiksi luonnehdittavia valitusasioita.

Pöytäkirja korostaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen valitusjärjestelmän toissijaisuutta suhteessa ihmisoikeussopimuksen kansalliseen soveltamiseen. Väitetyt ihmisoikeusloukkaukset tulee käsitellä ensi sijassa kansallisissa tuomioistuimissa.

Pöytäkirjalla poistetaan valitusasian osapuolten mahdollisuus vastustaa jaoston päätöstä luopua toimivallastaan suuren jaoston hyväksi asioissa, joihin liittyy tärkeä yleissopimuksen tulkintaa koskeva kysymys tai joissa ratkaisu olisi mahdollisesti ristiriidassa EIT:n aiemman oikeuskäytännön kanssa.

Lisäksi pöytäkirjalla asetetaan EIT:n tuomariehdokkaille 65 vuoden yläikäraja.

Lisätiedot:

Krista Oinonen, yksikönpäällikkö, ihmisoikeustuomioistuin- ja –sopimusasioiden yksikkö, valtionasiamies Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, puh. 0295 351 172

Mia Spolander, lainsäädäntösihteeri, ihmisoikeustuomioistuin- ja –sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 350 666

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].