Hyppää sisältöön

Eurooppaministerit jatkavat EU:n tulevaisuuskeskustelua Espanjan Murciassa

Julkaisuajankohta 27.9.2023 14.18
Tiedote

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja järjestää epävirallisen eurooppaministerikokouksen Murciassa torstaina 28. syyskuuta. Kokouksen teemana on keskustelu EU:n tulevasta ohjelmasta. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

Kokouksessa on tarkoitus jatkaa Tukholman epävirallisessa eurooppaministerikokouksessa 21.–22.6.2023 aloitettua alustavaa keskustelua laajentumisen vaikutuksista EU:n eri politiikanaloille, budjettiin ja toimielimiin. Lisäksi on tarkoitus keskustella EU:n avoimesta strategisesta autonomiasta, joka on yksi puheenjohtajavaltio Espanjan keskeisistä prioriteeteista.

Hallitusohjelman mukaan Suomen tavoitteena on globaalisti vahva ja toimintakykyinen Euroopan unioni, joka edistää jäsenvaltioidensa ja kansalaistensa turvallisuutta, hyvinvointia ja taloudellisia etuja. Suomen etu on EU:n kehittäminen paremmaksi ja toimivammaksi unioniksi.

”On hyvä, että saamme nyt puheenjohtajamaa Espanjan johdolla jatkaa Tukholmassa aloitettua keskustelua EU:n tulevaisuudesta laajentumisen näkökulmasta. Laajentumisessa, kuten muillakin EU-politiikan aloilla, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen tulee jatkossakin olla keskiössä. Se vahvistaa niin unionin toimintakykyä, uskottavuutta kuin hyväksyttävyyttäkin”, sanoo ministeri Adlercreutz.

EU:n perussopimusten mukaisesti Eurooppa-neuvosto antaa unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrittelee sen yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Eurooppa-neuvoston on määrä hyväksyä kesäkuussa 2024 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen EU:n strateginen ohjelma 2024–2029, jossa määritetään prioriteetit uudelle viisivuotiskaudelle ja joka toimii ohjeistuksena tulevalle komission puheenjohtajalle. 

EU:n jäsenvaltiot ovat olleet yhtä mieltä tarpeesta aloittaa keskustelu EU:n sisäisestä valmistautumisesta laajentumisiin. Eurooppa-neuvoston tehtävänä on määritellä puitteet tälle keskustelulle.

Epävirallisten ministerikokousten tavoitteena on pohtia yleisluonteisia kysymyksiä ja käydä niistä vapaata keskustelua. Kokouksissa ei tehdä päätöksiä.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Crista Grönroos p. 050 441 4257, valtioneuvoston kanslia