Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys asevelvollisuuslain muutoksista rajaturvallisuuden varmistamiseksi annettiin eduskunnalle

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 13.41
Tiedote

Valtioneuvosto antoi puolustusministeri Antti Häkkäsen esittelystä 6.6.2024 eduskunnalle esityksen asevelvollisuuslain muutoksista, jotka tukevat rajaturvallisuuden ylläpitämistä. Uusi kertausharjoitusperuste olisi tarkoitettu tilanteisiin, joissa rajaturvallisuus on vakavasti vaarantunut.

-Turvaamme kansallisen turvallisuuden ja rajaturvallisuuden kaikissa tilanteissa. Esityksellä mahdollistamme rajajoukkoihin sijoitettujen reserviläisten joustavan avun rajavartiolaitoksen virkakunnalle, jos tilanne menisi erityisen vaikeaksi. Toivon, että eduskunta käsittelee esityksen ripeästi, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

Tällä hetkellä reserviin kuuluvia asevelvollisia on mahdollista määrätä nopeutetulla menettelyllä ainoastaan sellaiseen kertausharjoitukseen, jonka tarkoitus on sotilaallisen valmiuden kohottaminen. Uusi kertausharjoitusperuste olisi tarkoitettu tilanteisiin, joissa rajaturvallisuus on vakavasti vaarantunut. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi hybridiuhkista johtuva erittäin nopeasti kehittyvä rajaturvallisuuden häiriö laajamittaisen välineellistetyn maahantulon muodossa taikka suuronnettomuudesta tai pandemiasta johtuva valtakunnan rajan tehostettua valvontaa edellyttävä tilanne.

Ehdotuksen mukaan laki sallisi jatkossa rajajoukkoihin sijoitettujen reserviläisten kertausharjoitukseen määräämisen nykyistä laissa säädettyä kolmea kuukautta nopeammin. Esitys koskee siten vain pientä osaa reserviläisistä eli rajajoukkoihin sijoitettuja reserviläisiä.

Rajajoukkojen reserviin kuuluvia asevelvollisia voitaisiin käyttää rajavartiomiehen välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa esimerkiksi rajojen valvonnassa aistivalvonta- ja partiointitehtävissä, vartiointi-, opastus- ja liikenteenohjaustehtävissä sekä erilaisissa tukitehtävissä, kuten kuljetustehtävissä tai johtamisjärjestelmäverkkojen ylläpidossa.

Esityksen tavoitteita pidettiin esitysluonnoksesta saaduissa lausunnoissa yleisesti kannatettavina ja tarpeellisina turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset huomioiden. Jatkovalmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että tilanteet, joissa sääntely voisi tulla sovellettavaksi, tulevat tarkemmin kuvatuiksi. Jatkovalmistelussa myös laajennettiin esityksen perusoikeus- ja toteuttamisvaihtoehtotarkastelua sekä selkeytettiin päätöksentekomenettelyä koskevaa sääntelyä.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, [email protected], puh. +358 295 140 600 ja sisäministeriössä hallitusneuvos Sanna Palo [email protected], puh. +358 295 421 601.