Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys Naton teknisistä sopimuksista eduskunnalle

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2023 14.14
Tiedote

Hallitus antoi 7.12.2023 eduskunnalle esityksen Naton teknisistä sopimuksista, jotka luovat edellytykset salassa pidettävien keksintöjen patentoimiseen ja teknisten tietojen välittämiseen puolustustarkoituksiin.

Esityksellä on välitön yhteys Suomen Nato-jäsenyyteen, sillä Suomi on sitoutunut liittymään sopimuksiin 12 kuukauden sisällä jäsenyyden alkamisesta. Sopimukset ovat siten osa Naton oikeudellisesti sitovaa sopimuskehikkoa, johon Pohjois-Atlantin sopimukseen liittyvien uusien jäsenvaltioiden edellytetään sitoutuvan.

"Esityksellä jatkamme Suomen Nato-integraatiota. Sopimuksilla edistetään liittolaisten välistä talousyhteistyötä sekä kehitetään kansallista ja yhteistä kykyä puolustautua aseellisia hyökkäyksiä vastaan", puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Useissa maissa on kansallista lainsäädäntöä keksinnön salassapidosta, millä turvataan keksinnön ja suorituskykyjä parantavan teknologian hyödyntämistä kansallisten etujen mukaisesti. Keksintöjen salassapitoa koskevalla sopimuksella luodaan edellytykset tällaisten salassa pidettävien keksintöjen patentoimiselle muissa Nato-maissa sekä keksintöjä koskevan tiedon välitykselle.

Teknistä tietoa koskevalla sopimuksella pyritään helpottamaan monenvälistä tiedonvaihtoa sekä turvaamaan teknisten tietojen omistajien oikeuksia, kun tietoja välitetään puolustustarkoituksiin Nato-maiden kesken.

Puolustusvoimille säädettäisiin tehtävä toimia keksintösopimuksen täytäntöönpanomenettelyissä tarkoitettuna puolustusviranomaisena. Keksintöjen salassapidon turvaamiseksi ehdotetaan säädettäväksi myös patentointia koskevista tarkemmista menettelyistä, joilla poiketaan joistakin patenttilain säännöksistä.

Hallituksen esityksellä saatettaisiin voimaan molemmat sopimukset ja niiden täytäntöönpanomenettelyt.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen p. 0295 140 233.