Hyppää sisältöön

Hallituksen vastaus välikysymykseen ministeri Wille Rydmanin asemasta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.6.2024 12.07
Välikysymysvastaus

Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ministeri Wille Rydmanin asemasta 20.6.2024. Vastaus muutosvarauksin.

Arvoisa puhemies, 

Suomella on oltava toimintakykyinen hallitus. 

Hallituksen toimintakykyä mitataan sillä, miten hallitus pystyy toimeenpanemaan päätöksiä. Eli toteuttamaan hallitusneuvotteluissa sopimaansa ohjelmaa ja toimeenpanemaan asiantuntijoiden jo pitkään peräänkuuluttamia uudistuksia. 

Hallituksen ohjelma ja politiikka ovat eduskunnan luottamuksesta riippuvaisia. Tuo luottamus mitataan kansan valitseman eduskunnan äänestyksessä.

Välikysymyksellä oppositiolla on mahdollisuus mittauttaa hallituksen luottamus. Välikysymysäänestyksessä punnitaan ennen kaikkea eduskunnan luottamus hallituksen politiikkaan ja toimintakykyyn. Siis siihen, miten hallitus toteuttaa vapailla vaaleilla valitun eduskunnan enemmistön tahtoa.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on ensimmäisen vuotensa aika vienyt määrätietoisesti läpi Suomelle välttämättömiä talous- ja työllisyysuudistuksia. 

Olemme tehneet päätökset Suomen julkisen talouden vaatimista 9 miljardin euron sopeutustoimista. Olemme toteuttaneet ja toteuttamassa työmarkkinauudistuksia, jotka olisi pitänyt tehdä kymmeniä vuosia sitten. Olemme uudistaneet sosiaaliturvaa kannustavaksi. Olemme vahvistaneet turvallisuutta ja lisänneet poliisien määrää. 

Olemme tehneet historialliset panostukset tutkimukseen ja kehitykseen. Olemme vahvistaneet perusopetusta. Olemme lisänneet peruskouluun viikkotunteja, korkeakouluihin aloituspaikkoja ja päättäneet tuhannesta uudesta väitöskirjatutkijasta korkeakouluihin eri puolelle Suomea. 

Kevään kehysriihessä teimme ratkaisut uusista kasvua vauhdittavista toimista. Parhaillaan huolehdimme, että saamme Suomelle keskeiset kysymykset nostettua tulevan EU-komission agendalle. 

Kaiken tämän valossa rohkenen arvioida tämän hallituksen olevan erittäinkin toimintakykyinen. 

Myös opposition hallituksen tekemiin päätöksiin kohdistaman kritiikin määrästä on voinut tehdä saman johtopäätöksen. Sen perusteella joku voisi sanoa opposition pitävän hallitusta ehkä liiankin toimintakykyisenä. 

Arvoisa puhemies, 

tämä hallitus on sitoutunut demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistämiseen. Valtioneuvosto antoi syksyllä eduskunnalle tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän tiedonannon sisältöön jokainen hallituspuolue on sitoutunut.

Vapaan median toimintaedellytysten turvaaminen on keskeinen osa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Vapaassa demokratiassa myös median tehtävä on arvioida valtaa pitävien toimintaa avoimesti ja kriittisesti.

Toimittajat ilman rajoja –järjestön lehdistönvapausindeksissä Suomi on sijalla viisi. Eli kärkijoukossa muiden Pohjoismaiden kanssa, kuten kuuluukin olla. Suomi on lehdistönvapauden mallimaa, ja meillä mediaan luotetaan. 

Vapaa media on myös merkittävä yhteiskunnallisen vallan käyttäjä, neljänneksi valtiomahdiksikin kutsuttu.

Median ja sen edustajien on saatava toimia vapaasti ilman yrityksiä vaientaa tai vaikeuttaa heidän työtään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi journalismin sisällöistä tai toimituksissa tehdyistä valinnoista voisi käydä kriittistä, avointa keskustelua. Vapaa keskustelu ja mielipiteen ilmaisu kuuluvat demokratiaan siinä, missä tiedotusvälineiden vapauskin.

On tärkeää, että meillä käydään herkästi keskustelua niin sananvapaudesta kuin lehdistönvapaudesta. 

Arvoisa puhemies,  

Eduskunta äänesti ministeri Rydmanin luottamuksen puolesta 8.9.2023 äänin 106-65. Rydmanin luottamusta on siis punnittu eduskunnassa jo vuoden sisällä nykyhetkestä.

Ministeriltä edellytetään, että hän noudattaa virassaan perustuslakia ja muita lakeja sekä toimii oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Näin ministeri Rydman on hallituksen parhaan tiedon mukaan ministerin tehtävässään toiminut.

Kun hallituspuolueiden edustajat tässä salissa antavat tukensa ministeri Rydmanille, he eivät anna tukeaan sille, miten tämä toimii tai on toimimatta yksityiselämässään. 

He antavat tukensa sille, että hallitus jatkaa työtään Suomen turvallisuuden, kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamisen eteen.