Hyppää sisältöön

Hallitus linjasi toimia seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden torjumiseksi

sisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.2.2019 13.01 | Julkaistu suomeksi 4.3.2019 klo 14.36
Tiedote 103/2019

Hallitus julkaisi 20. helmikuuta toimia seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon sekä maahanmuuton ministerityöryhmät ovat valmistelleet toimenpidekokonaisuuden sisäministeri Kai Mykkäsen johdolla.

”Toimenpideohjelman laadinnassa on painotettu toimia, joilla varmistamme, että Suomi on turvallinen, mutta avoin, kansainvälinen ja työvoimalle houkutteleva. Haluamme toimilla varmistaa viranomaisille riittävät valtuudet ja resurssit ennaltaehkäistä ja puuttua kaikkiin seksuaalirikoksiin”, sanoo ministeri Mykkänen.

Kokonaisuus sisältää maahanmuuttajien rikollisuutta ehkäiseviä toimia (9 toimenpideryhmää) sekä yleisesti seksuaalirikoksia ehkäiseviä toimia (5 toimenpideryhmää).

Maahanmuuttajien rikollisuuteen pyritään puuttumaan muun muassa huomioimalla nykyistä enemmän rikostausta kansainvälisen suojelun perusteella annettavaa oleskelulupaa myönnettäessä sekä lisäämällä palautusta odottavien, uhkaa aiheuttavien henkilöiden valvontaa. Jatkossa ilmoittautumisvelvollisuutta sovelletaan lainvoimaisen käännytyspäätöksen saaneisiin, vastaanottopalveluiden piiristä poistettuihin henkilöihin nykyistä laajemmin. Hallitus lähtee lisäksi valmistelemaan tarvittavia lakimuutoksia, joilla kansainvälisen suojelun asema voitaisiin lakkauttaa Suomessa törkeään rikokseen syyllistyneeltä sekä ulkomailla oleskelevalta kansallista turvallisuutta tai yleistä järjestystä vaarantavalta henkilöltä.

Osana yleisiä seksuaalirikoksia ehkäiseviä toimia lisätään nettipoliisin resursseja, kovennetaan seksuaalirikosten rangaistuksia sekä laajennetaan viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja niin sanottua ankkuritoimintaa. Lisäksi kouluihin suunnataan tehostettuja toimia, jotta lapset ja nuoret tunnistavat nykyistä paremmin niin kutsutun grooming-ilmiön, osaavat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja saavat selkeät toimintaohjeet tilanteeseen, jossa kokevat kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.

Yliopistollisissa keskussairaaloissa, ensimmäisinä Oulussa ja Helsingissä, otetaan käyttöön ns. Lastenasiaintalo-toimintamalli. Sen avulla selvitetään moniammatillisesti seksuaalirikoksen uhriksi epäillyn lapsen ja nuoren tilanne lapsiystävällisessä ympäristössä. Samalla huolehditaan yhteistyössä jatkotoimenpiteistä.

Hallitus aloittaa kuvattujen toimien valmistelun ja käyttöönoton viipymättä. Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon sekä maahanmuuton ministerityöryhmät tulevat asettamaan toimille tarkemmat tavoiteaikataulut sekä seuraavat toimenpiteiden etenemistä. Myös lainsäädäntömuutosten valmistelu aloitetaan tällä hallituskaudella, jotta seuraava hallitus voi arvionsa pohjalta toteuttaa toimet mahdollisimman pian. Hallitus antaa tällä viikolla lisätalousarvioesityksen vuodelle 2019, jonka yhteydessä linjataan osalle toimenpiteistä niiden tarvitsemasta lisärahoituksesta.

Lisätietoja: ministeri Mykkäsen erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539

Muokkaus 20.2.2019 klo 14: Toimenpideohjelman linkki korjattu.