Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus tukee merikuljetuksia koronatilanteessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 13.38
Tiedote

Hallitus haluaa lieventää covid-19-pandemian merenkulkualalle aiheuttamia taloudellisia vahinkoja ja edistää merikuljetusten jatkuvuutta.

Hallitus esitti meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisen muuttamisen vahvistamista 17.12.2020. Laki tulee voimaan 1.1.2021.

Muutoksen myötä valtio maksaa merenkulun tukena työnantajille takaisin työnantajan sairausvakuutusmaksun, työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksusta, ryhmähenkivakuutusmaksusta sekä työnantajan osuuden vapaaehtoisesta tapaturmavakuutus- ja vapaa-ajan lisävakuutusmaksusta. Muita tukitekijöitä ei muuteta.

Lakia sovelletaan kertaluonteisesti vuonna 2020 aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavaan tukeen.

Hallitus antoi 17.12.2020 myös asetuksen, jolla pidennetään meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaoloaikaa 30.6.2021 asti.

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa varattiin 24,8 miljoonaa euroa meriliikenteen avustuksille. Näiden avustusten tarkoituksena on edistää Suomen merikuljetuskyvyn riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen sekä ylläpitää osaltaan varustamoiden toimintakykyä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta. Traficom on avannut syksyn aikana useampia tuetun laivaliikenteen hakuja ja tehnyt päätöksiä liikennöintivelvoitteista.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Emmi Nykänen, p. 0295 342 397

Tiedote 5.11.2020: Lakimuutoksella helpotusta merenkulkualalle
Tiedote 9.7.2020: Valtioneuvosto antoi asetuksen meriliikenteen tukemisesta
Valtioneuvosto.fi: Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: Ajankohtaista koronasta

Timo Harakka hallitus
 
Sivun alkuun