Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitusohjelman seuranta
Hallitusohjelman toimeenpanossa kiireinen kevät

Valtioneuvoston kanslia 1.2.2021 14.36

Vuoden alussa valmistui viisi hallitusohjelman seurantaan kuuluvista toimista. Kevään aikana arvioidaan valmistuvan noin 50 strategiaa, hanketta tai päätöstä, jolloin koko hallituksen toimintasuunnitelmasta noin puolet olisi toteutunut juhannukseen 2021 mennessä.

Tammikuussa valmistui Suomen tulevien vuosien EU-politiikkaa viitoittava selonteko, joka on keskeinen osa hallituksen Eurooppa-politiikkaa. Koronavirusepidemia on muuttanut toimintaympäristöä entistä haastavammaksi, ja sen myötä EU on vahvistamassa kriisinkestävyyttään eri politiikka-aloilla. Suomen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Euroopan unioni. 

Ilmastopolitiikkaa tukeva ensimmäinen kansallinen ruokahävikkikartta julkaistiin. Siinä linjataan keinoja ruokahävikin vähentämiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään vuoden alussa valmistuneella kiusaamisen ehkäisemisen toimenpideohjelmalla. Ohjelma toteuttaa hallitusohjelman kirjauksia syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle. 

Hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus etenee aikataulussa, ja hallituksen esitys sekä uudistusta koskeva lainsäädäntö annettiin eduskunnalle joulukuussa. Uudistuksen valmistelun tueksi tehdään vielä useita selvityksiä. Näistä tammikuussa valmistui aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys sekä selvitys muutostarpeista sote-palveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtäviin.

Sivun alkuun