Hyppää sisältöön

Kansliapäälliköt kirittävät vihreää siirtymää ja talouskasvua vauhdittavia uudistuksia, oikeudenmukaisuudesta huolehdittava keinovalikoimassa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.2.2023 9.00 | Julkaistu suomeksi 23.5.2023 klo 10.19
Tiedote

Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet yhteistä virkanäkemystä Suomen seuraavien kahden vaalikauden avainkysymyksistä. Raportissa pyritään nostamaan katse ajankohtaisista teemoista pidemmän aikavälin kysymyksiin. Maanantaina 6. helmikuuta julkistettu Mahdollisuudet Suomelle -asiakirja tarjoaa tietopohjaa kevään vaalikeskusteluihin ja hallitusohjelman valmisteluun.

Tulevan kahden vaalikauden hallituksilla on edessään viisi haastetta:  

  1. Talouskasvun edellytyksiä on vahvistettava.
  2. Vihreässä siirtymässä on edettävä nopeasti.
  3. Yhdenvertaisuutta ja demokratiaa on tarpeen vahvistaa. 
  4. Suomen turvallisuus ja kriisinkestävyys vaativat lisätoimia.
  5. Julkista taloutta on tasapainotettava merkittävästi. 

Raportissa keskitytään näihin haasteisiin ja niiden ratkaisujen suuntiin. 

Julkista taloutta on vaikea tasapainottaa ilman talouskasvun vetoapua. Seuraavan kahden vaalikauden osalta kansliapäälliköt suosittavat talouskasvun edellytyksiä parantavien uudistusten nopeaa käynnistämistä, koska vaikutukset ovat viiveisiä. Samalla tulisi aloittaa julkisen talouden tasapainottaminen. Julkisen talouden tasapainoa tavoiteltaisiin kahden vaalikauden aikana. Keinovalikoiman painotus ja ajoitus ovat osa poliittista harkintaa.

Työvoiman saatavuus yhä suurempi haaste – työllisyysaste 80 %:iin ja työperäinen maahanmuutto kaksinkertaistettava

Suomen väestörakenne on 2020-luvulla tilanteessa, jossa työvoiman saatavuus on aiempaakin suurempi yhteiskuntapoliittinen haaste ja talouskasvun rajoitin. Samalla ikääntyminen kasvattaa sote-palveluiden työvoiman tarvetta. Kansliapäälliköt suosittavat muun muassa 80 % työllisyysasteen tavoittelua ja työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista. Molemmat näistä ovat vaativia tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää johdonmukaisia ja myös vaikeita päätöksiä usealla eri politiikkalohkolla. 

Vihreä siirtymä on maailmanlaajuinen ilmiö, johon liittyy valtava investointitarve. Suomella on tässä vahvuuksia. Julkisen vallan ensisijainen tehtävä on kannustaa ja edistää yksityisten investointien ohjautumista kustannustehokkaasti ja johdonmukaisesti. 

Raportissa kuvatut haasteet ja ratkaisut kytkeytyvät toisiinsa Suomessa ja myös maan rajojen ulkopuolella. Olennaista on pyrkiä tasapainoiseen politiikkaan, jossa eri näkökulmia edistetään yhtäaikaisesti keskinäisriippuvuudet tunnistaen. Kokonaisuuden tasolla on tunnistettu tarve vahvistaa taloudellisen näkökulman rinnalla ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmia. Näiden rinnalla turvallisuus on edellytys vakaalle ja hyvin toimivalle yhteiskunnalle.

Lisätietoja: valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p. 09 1602 2006, ja neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 177