Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Katsaus: Energiasektorin siirtymät muuttavat geopoliittista tasapainoa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.9.2017 12.54
Uutinen 45/2017

Energiasektori elää globaalissa muutoksessa. Vaikka energiasektorin kvartaalin sanotaan olevan kaksikymmentäviisi vuotta, on jo nyt energiamuotojen (uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden) osalta nähtävissä selkeitä tulevaisuuden voittajia ja häviäjiä. Vanhat kartellit murtuvat ja uusia muodostuu, kun skenaariopohjaisesti katsotaan energiasektorin siirtymiä vuoteen 2040 asti. Sähköverkkojen merkitys kasvaa ja riippuvuus sähköstä lisääntyy, mutta samaan aikaan yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla ja uudella teknologialla.

Energiasektorin muutosnopeus riippuu 11. syyskuuta julkaistun Policy Briefin mukaan niin poliittisista ajureista (mm. energiasektorin verot ja kannustimet sekä ilmastotavoitteet) kuin teknologian kehityksestä ja toimintaympäristön vakaudesta, joka vaikuttaa mm. investointien kehitykseen. Policy Brief avaa skenaariopohjaisesti kokonaiskuvaa energiasektorin muutoksista vuoteen 2040 ja mahdollisista energiapainopisteiden siirtymien vaikutuksista. Tarkastelua on tehty sekä poliittisesta että markkinoiden (kysynnän ja tarjonnan) näkökulmasta huomioiden energiasektorin maailmanlaajuisia muutostrendejä. Tulokset perustuvat markkinatiedon ja ennusteiden lisäksi olemassa oleviin selvitys- ja tutkimusraportteihin sekä useiden tahojen julkaisuihin tulevaisuuden energiaskenaarioista.

Policy Brief laadittiin osana huhtikuussa 2017 alkanutta Energia ja huoltovarmuus: geopoliittisten ja strategisten siirtymien ennakointi turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta -hanketta, jota toteuttavat Pöyry Management Consulting Oy yhdessä Helsingin yliopiston Aleksanteri Instituutin kanssa. Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Policy Brief (englanniksi) 14/2017

Lisätiedot: Johtava konsultti Satu Lyyra, Pöyry Management Consulting Oy, p. 010 332 4350, satu.lyyra(at)poyry.com, ohjausryhmän puheenjohtaja erityisasiantuntija Kati Vuorenvirta, Puolustusministeriö, p. 0295 160 361, kati.vuorenvirta(at)defmin.fi