Hyppää sisältöön

Katsaus: Ulkopoliittisen instituutin tutkimus tarkastelee Naton ydinasepelotetta, ydinaseoperaatioita ja ydinasevoimia

UlkoasiainministeriöValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 16.6.2023 11.32
Uutinen

"Liittokunnan ydinasesuorituskykyjen tarkoituksena on rauhan säilyttäminen, ehkäistä Naton painostamista ja estää aggressiota. Nato pitää äärimmäisen epätodennäköisenä, että se joutuisi käyttämään ydinaseita. Pelotteen uskottavuus edellyttää kuitenkin osoitettua kykyä ja valmiutta käyttää ydinaseita. Tätä varten Nato harjoittelee ydinaseiden käyttöä ja viestii aikeistaan mahdollisille vastustajille”, kertoo tutkimuksen kirjoittaja Jyri Lavikainen.

Natolla ei ole omia ydinaseita, vaan Naton ydinasepelote perustuu Naton Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan kansallisiin ydinaseisiin. Iso-Britannian ydinasevoimat on kuitenkin käsketty Naton puolustukseen, ja ovat Naton ylimmän komentajan käytettävissä. Lisäksi Naton puolustukseen on asetettu 100–150 Yhdysvaltojen Eurooppaan sijoittamaa ydinasetta ja mahdollisesti muita Yhdysvaltojen ydinaseita.

Ydinasepelotteen merkitys on Naton turvallisuudelle niin keskeinen, että Nato on linjannut olevansa ydinaseliitto niin kauan, kun ydinaseita on olemassa. Naton jäsenenä Suomella on mahdollisuus osallistua Naton ydinasepelotepolitiikan muotoiluun Naton ydinasesuunnitteluryhmässä, johon osallistuvat kaikki Naton jäsenmaat Ranskaa lukuun ottamatta. Lisäksi Suomi voi halutessaan osallistua Naton ydinaseharjoituksiin.

Tutkimuksessa todetaan, että Naton ydinasepelote on vahvasti Yhdysvalloista riippuvainen. Valtaosa Nato-maiden ydinasesuorituskyvyistä on Yhdysvaltojen komennossa, minkä lisäksi liittokunnan ydinaseiden käyttöön liittyvä organisaatio on rakennettu limittäiseksi Yhdysvaltojen ydinasepelotteen kanssa. Myös Iso-Britannian muodollisesti itsenäinen ydinasepelote on kytketty tiivein järjestelyin osaksi Naton ja tätä kautta Yhdysvaltojen ydinasepelotetta. Vaikka Ranska on korostanut ydinasepelotteensa eurooppalaista ulottuvuutta, se ei ole antanut sitovia takeita puolustaa liittolaisiaan juuri ydinaseilla.

Koska Naton ydinasepelote perustuu ennen kaikkea Yhdysvaltojen ydinaseisiin, niiden yleisimmät käyttöperiaatteet voidaan johtaa Yhdysvaltojen ydinasedoktriinista. Jos ydinaseita joudutaan käyttämään, Yhdysvaltojen ydinasedoktriini määrittelee ydinaseiden tehtäväksi Yhdysvaltojen tavoitteiden saavuttamisen ja tämän jälkeen käytön lopettamisen ja pelotteen palauttamisen. Konflikti pyrittäisiin päättämään alhaisimmalle mahdolliselle vahingon tasolle ja parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Yhdysvalloille ja sen liittolaisille sekä kumppaneille. Ydinaseiden ensikäytön Yhdysvallat olettaa olevan todennäköisimmin rajoitettua.

”Yhdysvaltojen mukaan Ukrainan sodan synnyttämä uusi turvallisuustilanne edellyttää Eurooppaan sijoitetun pelotetehtävän tehostamista eri tavoin. Koska Naton ydinasesuunnitteluryhmän päätökset perustuvat konsensuspäätöksiin, nopeat ja radikaalit muutokset ydinasevoimien kokoon ja koostumukseen ovat kuitenkin epätodennäköisiä”, toteaa Lavikainen.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittinen instituutti, p. 050 541 5137, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.