Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Puolustusministeriö
21.8.2020 11.39
Tiedote

Tasavallan presidentti on 21.8.2020 valtioneuvoston esityksestä päättänyt seuraavista virkaan nimittämisistä ja tehtävään määräämisistä Puolustusvoimissa:

Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikön, prikaatikenraali Mikko Heiskasen nimittäminen edelleen kenraalin virkaan ajalle 1.1.2021-31.7.2024; Pääesikunnan suunnittelupäällikön, prikaatikenraali Vesa Virtasen määrääminen Puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.1.2021 lukien; Pääesikunnan logistiikkapäällikön, prikaatikenraali Janne Jaakkolan määrääminen Pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.1.2021 lukien; Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikön, prikaatikenraali Jari Mikkosen määrääminen Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2021 lukien; Kainuun prikaatin komentajan, prikaatikenraali Tuomo Revon määrääminen Pääesikunnan koulutuspäälliköksi 1.1. 2021 lukien; Ilmavoimien operaatiopäällikön, eversti Juha-Pekka Keräsen nimittäminen kenraalin virkaan ajalle 1.1.2021-30.11.2024 ja määrääminen Ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2021 lukien; Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan, eversti Timo Saarisen nimittäminen kenraalin virkaan ajalle 1.1.2021-31.12.2025.

Prikaatikenraali Mikko Heiskanen (s. 1963) on toiminut Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkönä vuodesta 2016. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajana, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa ja pataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2015.

Prikaatikenraali Vesa Virtanen (s. 1966) on toiminut Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä vuodesta 2017. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Kainuun prikaatin komentajana, Turvallisuuskomitean pääsihteerinä, tutkijana Maanpuolustuskorkeakoululla sekä pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Prikaatikenraali Janne Jaakkola (s. 1967) on toiminut Pääesikunnan logistiikkapäällikkönä vuodesta 2018. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, Porin prikaatin esikuntapäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina Puolustusministeriössä sekä pataljoonan komentajana Utin jääkärirykmentissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Prikaatikenraali Jari Mikkonen (s. 1967) on toiminut Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkönä vuodesta 2017. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Karjalan lennoston komentajana, osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Prikaatikenraali Tuomo Repo (s. 1967) on toiminut Kainuun prikaatin komentajana vuodesta 2017. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa apulaissotilasedustajana Suomen erityisedustustossa Natossa, sektorijohtajana Pääesikunnassa ja pataljoonan komentajana Kaartin jääkärirykmentissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Eversti Juha-Pekka Keränen (s. 1968) on toiminut Ilmavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2017. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa Satakunnan lennoston komentajana, osastoesiupseerina Pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Eversti Timo Saarinen (s. 1965) on toiminut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajana vuodesta 2020. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa logistiikkalaitoksen esikuntapäällikkönä, Itä-Suomen huoltorykmentin komentajana ja sektorijohtajana Pääesikunnassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä (p. 0295 140431, [email protected]).

 
Sivun alkuun