Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto: Ministeriöiden kohdistettava lainvalmisteluun riittävästi resursseja

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.3.2023 12.20
Tiedote

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi katsauksen lainvalmistelun ja lakiesitysten vaikutusarviointien laadusta vuodelta 2022. Vuosikatsaus sisältää lisäksi havaintoja lainvalmistelusta Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusten kausilta.

Lainvalmistelu on yksi valtioneuvoston tärkeimmistä tehtävistä, mutta tehtävän tärkeys ei näy säädösvalmistelun resursoinnissa tai johtamisessa. Arviointineuvosto on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siihen, että säädösvalmistelua tehdään kiireessä ja niukoin resurssein. Arviointineuvoston havaintojen mukaan säädösvalmistelua tehdään usein yksin, jolloin säädösvalmistelijoiden tuki ja apu saattavat jäädä riittämättömäksi.

Arviointineuvoston havaintojen mukaan puutteet lakiesityksissä vuonna 2022 olivat hyvin samanlaisia kuin edellisvuosina. Huomiota kiinnitettiin eniten esitysten määrällisiin arviointeihin, vaihtoehtojen puutteelliseen tarkasteluun sekä riskien ja epävarmuuksien kuvaamiseen.  Parannettavaa on muun muassa yritysvaikutusten arvioinnissa, erilaisiin ihmisryhmiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa sekä tiedonhallinnan muutosten arvioinnissa.

”Vaikutusarviointien ja lainvalmistelun laadussa on nähtävissä positiivista kehitystä, mutta vielä on parantamisen varaa”, arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen toteaa.
 
Vuonna 2022 lainsäädännön arviointineuvosto antoi yhteensä 42 lausuntoa lakiesityksistä ja yhdestä valtioneuvoston asetusluonnoksesta. Arviointineuvosto antaa lausuntoja yhteiskunnallisesti merkittävimmistä ja laajimmista lakiesityksistä.

”Arviointineuvoston lausuntojen suosituksia ei oteta riittävästi huomioon lopullisissa lakiesityksissä. Arviointineuvosto on antanut lausuntoja jo seitsemän vuoden ajan. Ministeriöiden tulisi jo kyetä suunnittelemaan lainvalmistelun aikataulu niin, että lainvalmistelijoilla on riittävä aika arviointineuvoston lausunnon jälkeiseen viimeistelytyöhön”, Kostiainen sanoo.

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja lakiesityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto ei ota kantaa esityksen sisältöön, vaan arvioi esityksen vaikutusarvioinnin laatua. Tavoitteena on parantaa lainvalmistelun ja erityisesti lakiesitysten vaikutusarviointien tasoa.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001