Hyppää sisältöön

Maija Strandberg omistajaohjausosaston päälliköksi

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 1.2.2024 13.30
Tiedote

Valtioneuvoston yleisistunto nimitti torstaina 1. helmikuuta finanssineuvos Maija Strandbergin valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön virkaan 1. helmikuuta 2024 alkaen. Virka on määräaikainen, ja sen kesto on viisi vuotta.

Maija Strandberg on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on toiminut omistajaohjausosastolla finanssineuvoksena syksystä 2019 lähtien. Strandbergilla on pitkä kokemus pörssiyhtiöiden talous- ja liikkeenjohdon tehtävistä sekä hallitustyöskentelystä. Ennen valtion palvelukseen siirtymistä Maija Strandberg toimi Uponorin talousjohtajana ja sitä ennen johtotehtävissä muun muassa Valmetissa, Metso Paperissa, ALSO Groupissa ja John Deeressä.

Omistajaohjausosaston tehtävänä on valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi.

”Maija Strandbergilla on laajaa kokemusta niin omistajaohjauksesta kuin yrityselämästä, ja arvostan hänen määrätietoista ja asiantuntevaa lähestymistapaansa. Hyvä yhteistyömme jatkuu”, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz sanoi nimityksen yhteydessä.

”Omistajaohjausosaston päällikön rooli valtion yhtiöomaisuuden hoitajana ja yritysten arvonluonnin edistäjänä on erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Pitkäjänteisen, ennakoitavan ja vastuullisen omistajapolitiikan sekä kotimaisen omistajuuden ja omistajaohjaustyön yhteensovittaminen on työ, jolla katson olevan aidosti merkitystä. Toimimme ammattitaitoisen osastomme kanssa yrityselämän, virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon rajapinnoissa. Uskon, että pitkä kokemukseni sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta edesauttaa tehtävässä onnistumista”, Maija Strandberg sanoi.  

Lisätietoja: Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300; osastopäällikkö Maija Strandberg, p. 050 407 8423, valtioneuvoston kanslia