Hoppa till innehåll

Maija Strandberg blir chef för avdelningen för ägarstyrning

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 1.2.2024 13.30 | Publicerad på svenska 1.2.2024 kl. 13.32
Pressmeddelande

Torsdagen den 1 februari utnämnde statsrådets allmänna sammanträde finansrådet Maija Strandberg till avdelningschef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli från och med den 1 februari 2024. Avdelningschefen utnämns för en period på fem år.

Maija Strandberg är ekonomie magister. Hon har tjänstgjort som finansråd vid avdelningen för ägarstyrning sedan hösten 2019. Strandberg har lång erfarenhet av börsbolags ekonomi- och företagsledning och av styrelsearbete. Före anställning hos staten var Maija Strandberg ekonomidirektör på Uponor. Tidigare har hon arbetat i ledande uppgifter bland annat på Valmet, Metso Paper, ALSO Group och John Deere.

Avdelningen för ägarstyrning har till uppgift att bereda och verkställa statens allmänna ägarpolitik och ägarstyrning, att svara för ägarstyrningen av de statligt ägda bolag som lyder under ett ministerium och att samordna ministeriernas praxis för ägarstyrning och samarbetet mellan ministerierna.

”Maija Strandberg har omfattande erfarenhet av såväl ägarstyrning som företagsvärlden, och jag uppskattar hennes målmedvetenhet och sakkunskap. Vårt goda samarbete fortsätter”, sade Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz i samband med utnämningen.

”Avdelningschefens arbete med att förvalta statens bolagsinnehav och främja företagens värdeskapande är mycket intressant. Jag ser det som ett verkligen betydelsefullt arbete att samordna en långsiktig, förutsägbar och ansvarsfull ägarpolitik samt inhemskt ägande och ägarstyrningsarbete. Vår yrkeskunniga avdelning arbetar i kontaktytan med näringslivet, tjänstemannaberedningen och det politiska beslutsfattandet. Jag tror att min långa erfarenhet av både den privata och den offentliga sektorn är en fördel i arbetet”, sade Maija Strandberg.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300; Maija Strandberg, avdelningschef, tfn 050 407 8423, statsrådets kansli